הבדלים בין גרסאות בדף "הנסיכה הקסומה"

נוספו 1,097 בתים ,  לפני 4 שנים
שיפרתי את הניסוח במחצית הראשונה של הערך
(שיפרתי את הניסוח במחצית הראשונה של הערך)
 
==עלילת הספר==
הספר נחלק לשניבתוכנו רבדיםלשניים. החלק הראשון הוא הערות המחבר שגולדמן כתב, ההקדמה (וכן ההקדמה למהדורת ה-25 וה-30 שנים) ופרק הסיום שהתווסף במהדורת ה-25 שניםהשנים. חלק זההוא מספר [[ארס פואטיקה|בארספואטיות]] פיקטיבית על תהליך הכתיבה של גולדמן. גולדמן מספרמתאר עלאת היותועצמו ילדבגיל בןעשר 10 שנים שהיה תלמידכתלמיד בעייתי ושלאשלא קרא ספרים. הוא מתאר שבמקוםבמקום ללמוד הוא היה הולך לשחק בחוץ, ושמורהמתעלם שלומניסיונותיה למשךהעקרים 4של שניםמורתו ניסתהמזה לגרוםארבע לושנים ללמודלהשיבו ולהצליח,לדרך אך נכשלה כלהישר. פעם. כלאחת, זה השתנה כשלאחר יום שבו היהכשהיה עצוב בעקבות מריבה עם אמו, אביו החליט להקריא לו סיפור, אותו סיפור הוא "הנסיכה הקסומה" של מורגנשטרן. אולם, אביו סיפר לו רק את ה"חלקים הטובים", כפי שגולדמן ניסח זאת, ונמנע מתיאורים ארוכים כדוגמת תיאור אריזת אוסף הכובעים של נסיכת של גילדר שנפרס לאורך 27 עמודים. גולדמן התאהב בספרים, ולאחרהפך מכןתלמיד שקדן, ובהמשך דרכו והחליטבחר להיות [[סופר]]. עד היותו בוגר,בילדותו גולדמן לא קראעלעל אתמעולם הספרבספר של מורגנשטרן, וכשרצה לקרואלשמוע את בוהסיפור, אביו הקריא לו אותו.
 
לאחרהקורא שניםפוגש שוב בדמותו של גולדמן, לאחר שכבר נהפךהפך לסופר ותסריטאי, לאחרוהוציא תחת ידו את כתיבתהספרים [[קיד וקסידי]] ומקדש הזהב. הוא נשוי נישואים חסרי אהבה לאשתו הלן (במציאות שם אשתו היא אילין), ויש להם בן משותף (במציאות לגולדמן שתי בנות),. בעקבות החוויה משנת החיים שעבר שאביוכשאביו הקריא לו את הספר, הוא מחליט לקנות לבנו ליום הולדתו העשירי את הספר של מורגנשטרן,. ולאחרלאחר מאמצים רבים הוא מוצא עותק של הספר ,שכבר לאאינו מודפס יותר. למרות החוויה המשמעותית של גולדמן, בנו לא מצליח לקרוא את הספר. לאחר שגולדמן ניגש לקרוא את הספרבכותר בפעם הראשונה הוא מבין למה,מדוע - הספר ארוך מאוד ומלא בתיאורים ארוכים ומשמימים,. גולדמןכך מתאר אתלמשל, הפרק השני שאביו של גולדמן תיאר סיכם במילים ספורות, מורנשטרן כתבנפרש לאורךעל מעל מאה עמודים. גולדמן מחליט להקפיא את העבודותהעבודה הנוכחיותהנוכחית שלו בכתיבת תסריט, ולהכין גרסה ערוכה מוערתומוערת של הספר.
 
החלק השני מתאר את הסיפור של הנסיכה הקסומה כפי שגולדמן קיצרבחר וגישרלערכו: באטרקאפ (בתרגומים אחדים נורית או מרגנית) גרה בפלורין בחווה עם הוריה, בה היא מוצאת הנאה יחידה ברכיבה על [[סוס]]ה (אשראותו היא מכנה "סוס") ובהתעללות בנער החווה וסטלי (לו היא קוראת "נער חווה"), שלכל תחינותיה והתעללויותיה עונה לה "כפי בקשתך". יום אחד, מגיע הרוזן רוּגן לביתה, לאחרבעקבות ששמעהשמועה על יופייה הרב. הרוזנת מגלה עניין רב יותר דווקא בווסטלי, ומרגניתובאטרקאפ, בקנאתה, מבינה כי היא מאוהבת בו. מרגניתבאטרקאפ מתוודה על אהבתה, וווסלי עלמשיב לה אהבתובווידוי אליההדדי. למחרת ווסטלי נוסע ל[[אמריקה]] על מנת להרויחלהרוויח כסף כדי לממן את נישואיהם העתידיים.
 
לאחר זמן לא רב מגיעות ידיעות על כך ש[[שודד ים|שודד הים]] "רוברטס האיום" השתלט על ספינתו של וסטלי, ומרגניתובאטרקאפ מאמינה שווסטלי מת. היא נודרת לא לאהוב שוב לעולם. במקביל הנסיך האמפרדינק, שאביו חולה, מעוניין לחפש כלה שתוליד לו יורש עצר. בהתחלה מוצעת לו הנסיכה של גילדר, אך שידוך זה כושל לאחר שמתברר כי מתחת לכובעה הנסיכה קירחת. האמפרדיק מתייעץ עם הרוזן רוגן ומסביר לו כי הוא לא מחפש אהבה ,אלה אלא רק רוצה להמשיך לצוד, ובשבילולשם זהכך הוא זקוק ליורש,. לכןמבחינת כלדרישותיו מהמהכלה, כל שהוא צריךמבקש זההיא כלהשתהיה נסבלת. רוגן נזכר בביקורו עם אצל באטרקאפ ומציע אותה כשידוך. האמפרדינק נעתר להצעה, ובאשר לבאטרקאפ, לאחר שמובהר לה כי היא לא צריכה לאהוב אלהאת בעלה, אלא רק להיותלשהות איתובמחיצתו ולהנותוליהנות ממותרות המלוכה, היא נעתרתניאותה גם להצעתוכן.
 
כעבור שלוש שנים,בהן במהלכן באטרקאפ לומדתעסוקה אתבלימוד גינוני האצולה החתונה מתקרבת, ובריאות המלך מדרדרתאצולה, אירוסיהם של הנסיך ומרגניתובאטרקאפ מוכרזים בטקס רב פאר. זרז להכרזה היא בריאותו המידרדרת של המלך. לאחר הטקס מרגניתבאטרקאפ נחטפת על ידי שלושה חוטפים, [[איניגו מונטויה]], [[סיף|אשף החרבות]] (תואר פיקטיבי מעל דרגת "אמן") [[ספרד|הספרדי]], פזיק, הענק [[איגרוף|המתאגרף]] [[טורקיה|הטורקי]], ומנהיג החבורה, ויזיני [[סיציליה|הסיציליאני]] שאין שני לו בחכמה ופיקחות. השלושה נשכרו לחטוףלקחת את מרגניתבאטרקאפ בשבי ולרצוח אותה באזור הספר של גילדר ,כדי לחרחר מלחמה בינה לפלורין.
 
לאחרהחטיפה שהשלושהמתבצעת חוטפיםבעת אותהשהנסיכה מסוסה,המיועדת כשיצאהרוכבת לרכיבהעל סוסה האהוב. חבורת השכירים לא מאבדת זמן, הםומיד מתחיליםיוצאת להפליגלהפלגה לאורך תעלת פלורין לעבר צוקי הטירוף. במהלך הפלגתם השיט, בספינה "מהירה שאין כמותה ",הם מבחיניםהחבורה שדולקתמבחינה באנייה הדולקת אחריהם אוניה, ושהאוניהשמצליחה מצמצמתלצמצם טווחבמידת אליהם.מה במהלךאת ההפלגההפער. מרגניתבאטרקאפ המפוחדת מנסה לברוח, אך לאחרכאשר [[צלופח|צלופחים]] כמעט טורפיםוטורפים אותה, החוטפיםהיא תופסיםנזקקת אותהלעזרה של חוטפיה כדי לשוב לסירה. בהגיעם לצוקי הטירוף, "שאין אחד שהצליח לטפס עליהם", פזיק מתחיל לטפס בעזרת חבל שהונח שם טרם הגיעםבטיפוס כשהוא סוחב את השלושה האחרים על גבו, כשהוא מסתייע בחבל שהונח שם אף טרם הגיעם. בעודם מטפסיםמעפילים, הם מבחינים שמהספינהשמתוך הספינה שעקבה אחריהם יוצא איש במסיכהבמסכה, והוא מטפסעולה אחריהםבחבל בקצב מהיר. כשפזיק מסיים את טיפוסו, חותכים השלושה את החבל, אך האיש במסיכהבמסכה מצליח לעזוב את החבל רגע לפני שנחתך, ומצליח להשליםומשלים את הטיפוס על המצוק בלעדיו. בינתיים פזיק הענק ווזיני מנהיג החבורה בורחים לעבר גילדר עם מרגניתבאטרקאפ, ואיניגו, אשף החרבות, נשאר מאחור להלחםלהילחם באיש במסיכהבמסכה. בחלקבשלב זה מתואר לנו עברם של איניגו ושל פזיק.
 
'''עברו של איניגו:''' איניגו היה ילדוילד [[נפח (מקצוע)|ליצרן החרבות]] הטוב בעולם, דומינגו מונטויה, וחי עם משפחתו בכפר הררי בספרד. אביולמרות היהכשרונו יצרןהייחודי החרבותשל הטובהאב, בעולםהוא אךאינו עקבמצליח חוסרכלכלית הרצוןכי שלוהוא להתעסקמסרב עםלעבוד עבור אצילים "עשירים ונפוחים". לכן הוא מתגורר בהרים בעוני, כשחברובעוד ייפסחברו יצרן החרבות (הפחות מוצלח) ייפס ממדריד חי בעושר,. אך כשייפסכשייצור צריך לייצרשל חרב שמעברהוא ליכולתיומעבר הואליכולתו ייפס פונה לדומינגו. יום אחד מגיע לדומינגו לקוח שמבקש שייצרו לו חרב שתתאים למומו, - ביד ימינו יש לו שש אצבעות,. דומינגו נענה לאתגר ולאחר שנה שלשנת עמל קשה, מצליח לייצר את מה שלפיושהוא היאמכנה החרב הטובה בעולם, חרב שש האצבעות. לאחר שנה מגיעכאשר האציל בעל שש האצבעות מחזיקמגיע לבחון את החרב ,מזלזל הוא מחזיק בה בזלזול ודורש לשלם מטבע בודד מן המחירעבורה. דומינגו ,שנעלב מכך שחרבו לא זוכה להערכה , מעניק אותה לבנו איניגו, ובאבחתובתגובה חרבהאציל אחת האצילמתרגז הורגוהורג את דומינגו באבחת חרב. איניגו מזמין את האציל [[דו-קרב|לדו-קרב]] כדי לנקום את מות האב. בדו-קרב איניגו מפסיד והאציל מצלק אותו בפניו כתזכורת לכך. לאחר רצח אביו, איניגו מתחיל באימונים להיות אומן החרבות הטוב בעולם כדי שיוכל לנקום ברוצח אביו. במשך עשר שנים הוא מתאמן, ובסופם מגיע ליסטהאל יסטה, שהיה חבר אביושל האב, לשאוללהערכת להערכתוכישוריו. והואיסטה קובע כי איניגו הוא אחד מן "אשפי החרב", דרגה אחת מעל אמן חרב,. לאחר מביקורוביקור אצל יסטהזה, איניגו יוצא למסע לחפשחיפוש אתאחר רוצח אביוהרוצח אך לאכושל מצליח למצוא אותובמציאתו, לאחר שנים של חיפוש איניגו מידרדר אט אט איניגו מדרדר [[לברנדי (משקה)]]. ולאחר שמצבוכשמצבו בכי רע, וזיני שוכר אותו להיות חלק מחבורת הפושעים הטובה בעולם, ובכך גומל אותו מברנדי ([[משקה]])מהשתייה.
 
'''עברו של פזיק:''' פזיק עוד מגיל צעיר פזיק היה [[ענק]],. מסופר כי כבר בגן היה צריך להתגלח, וכי תוךמדי ימיםמספר ספוריםימים היה צריך להחליף נעליים בכאלו שנתפרו במיוחד למידתו הנוכחית. למרות גודלו, כשהיהפזיק ילד היהנופל קורבן [[בריונות|לביריונות]]. ילדים בגן וביתובהמשך בבית הספר שלו התעללומתעללים בו, מכיוון שלמרות גודלו, פחדהיה מפחד להחזיר. לאחר שחוזר מוכהשוב מהגןושוב מוכה, הוריו מחליטים ללמד אותו להגן על עצמו, ולאחרובמאמץ שיכנועשכנועי רבאביו נותןמשדל לאביואותו לתת לו אגרוף בודד. שמעלףעוצמת אותוהסנוקרת מעלפת את האב. מופתעים מחוזקו, הוריו מוציאים אותו מבית הספר ומלמדים אותו אגרוף. בגיל תשע נאבק בקרב הראשון שלו מול אלוף האגרוף של עיירה,. פזיק שלא רוצה להלחםלהילחם עולה בקושי לזירה, ושם סופג מכות קשות, עד שלבסוף מתעשת, לופת את אלוף האגרוף ולצליל קריאות בוז של הקהל, מצליחמכניע לנצחאת אותויריבו. פזיק והוריו התחילומתחילים לנדוד ברחבי העולם, מתחרים בתחרויות אגרוף, אך פזיק שכבר נהפך לעצוםעצום, מתקשה למצוא יריבים שלא מפחדים ממנו, והקהלובנוסף, לרובהקהל בזרוחש לו שכןבוז בגללכי גודלו הואמייצר ניראהאת כאילוהרושם שהוא מתעלל ביריביו. לכןעל-כן, פיזיק מתחיל להתאבק בקבוצותכנגד שםקבוצות, ספורט בו הוא זוכה לאהדה וכבוד. לאחר מות הוריו, קשה לו יותר ויותר למצוא מטרה או קבוצות להלחםלהילחם בהםבהן, ולכן שוזיניכשוזיני מציע לו לעבוד עבורותעבורו, פזיק רואה בכך תפנית חיובית בחייו, הזדמנות למצוא ביתאת חדשעצמו בקרבמחדש ולעבוד לצד חברים, ונענה להזמנתו.
 
כשהאיש במסיכהבמסכה מצליחמסיים לטפס על ההר, איניגו נותןמאפשר לו לנוחמנוחה לפני תחילת דו-הקרב ביניהם, איניגוכדי מרוצהלאפשר בהתחלהתחרות הוגנת. בתחילת הלוחמה, אשף החרבות מרוצה מהקרב הצמוד שניתששניטש ביניהם, אךמהאתגר לאחרהבלתי זמןצפוי מהשמצב איניגו,לו אשףהאיש החרבות,במסכה. מפסידפעם לאישזה במסיכהידו שבתורועל מעלפוהעליונה וקושרופעם אותוזה. אך לבסוף, מוכחת עליונותו של האיש במסיכה, ממשיךשבתורו בוחר שלא להרוג את היריב, אלא לעלף ולקשור אותו. [[מרדף|במרדףהמרדף]] אחרי החוטפים הנוספים נמשך. בינתיים וזיני ופזיק מארגנים מארב לאיש במסיכהבמסכה. עלפזיק ידיעומד הטחתבצד הדרך, מוכן להטיח סלע גדול בראשו כשחולףשל אויבו, כאשר יחלוף על פני פנייה בשביל. פזיקוזיני נשארממשיך במארבלגילדר ווזיניבזמן ממשיךשפזיק לגילדרנותר לארוב. כשהאיש במסיכה חולף על פני פזיק, פזיק מחטיא את האיש במסיכהמטרתו בכוונה כי הוא מאמין בקרב הוגן ולא במארבבתקיפה מן הצללים. כדי שהקרב יהיה שקול, פזיק דורש שהאיש במסיכהבמסכה יזרוק את חרבו וששניהם ייאבקו ביידיםבידיים חשופות. האיש במסיכהבמסכה נעתר לאתגר. פזיק שרגיל להלחםלהילחם בקבוצות אנשים, לאמתקשה מצליחבמאבק להאבקנגד ביריבויריב הבודדבודד, וכשמתחילוכאשר להזכרהוא במהלכיםמתחיל ומתקפותלהיזכר נגדבמהלכים כנגד יריב בודד, כבר מאוחר מידימדי והאישעבורו במסיכה- מצליחהידיים לחנוקשל אותוהאיש ולגרוםבמסכה לושלובות לאבדסביב הכרתוצווארו, והוא חונק את פזיק עד [[אובדן הכרה|לאובדן הכרה]]. כשממשיך עם השבילבשביל האיש במסיכה נתקל בוזיני המחזיק סכין לגרונה של מרגניתבאטרקאפ ומולו שתי כוסות יין. האיש במסיכה מאתגר אותו לקרב מוחות: האיש במסיכה ימסוך רעל לאחת מן הכוסות ועל וזיני לנחש איזו כוס. בינתיים האיש במסיכה מרעיל את שתי הכוסות ברעל לו הוא חסין וכשוזיני שותה מן הכוס הוא מת.
 
האיש במסיכה ומרגניתובאטרקאפ ממשיכים לברוח מהאמפרדינק שרכוב על סוסים ומצמצם את המרחק אליהם. במהלך הבריחה מרגניתבאטרקאפ דוחפת את חוטפה למצוק ובמהלך נפילתו צועק האיש במסיכה "כפי בקשתך" מרגניתבאטרקאפ מבינה שהאיש במסיכה הוא ווסטלי קופצת אחריו למצוק. ווסטלי מספר לה את קורותיו מאז שנפרד: לאחר שספינם נחטפה על ידי רוברט האיום שלא משאיר שבויים, הוא לא התחנן או ביקש לשחד את הפיראט הנורא, אלא אמר לו חוס על חיי יש לי אשה לאהוב, הפיראט חס עליו והעביד אותו בתור שוליה וכל יום אמר לו שכניראה ירצח אותו למחרת בבוקר. ווסטלי בינתיים למד על אורך החיים הפיראטי והצליח בתפקידו. לאחר מספר שנים בשירותו של רוברט האיום, רוברט חושף בפניו ששמו האמיתי הוא לא רוברט, רוברט האיום פרש לפני 15 שנים ואותו החליף קלוני שהחליף את הצוות ושמר על הספינה והתואר, את קלוני החליף קממברד והוא החליף את קממברד ושמו האמיתי ראין, וכעת הוא רוצה לפרוש והוא רוצה שווסטלי יחליף אותו. ואכן ווסטלי החליף את ראין ונטל את השם רוברט האיום.
 
שהגיעו לתחתית המצוק הבינו שהדרך היחידה להמשיך היא דרך ביצת האש, לאחר התלאות של [[ביצה (סביבה טבעית)|ביצת האש]] שכמעט גובה את חייהם ונשאר להם רק הליכה קצרה לתעלת פלורין שם ספינתו של רוברט האיום מחכה. מעבר לביצה פוגש אותם הנסיך האמפרדינק שאחריו צבאו והרוזן רוגן, ובאופק מבחינים בצי של הנסיך מבריח את הספינה שאמורה לחכות לכם. לאחר שווסטלי מאיים כי יברח בחזרה לביצה שם לא יוכלו לרדוף אחריו, מרגניתבאטרקאפ נכנעת ומצטרפת לנסיך האמפרדיק שמבטיח שלא ייפגע בווסטלי וכי יחזיר אותו לספינתו. למרות שבפועל הוא לוקח אותו לביבר המוות, [[גן חיות]] תת-קרקעי בו האפמרדינק צד חיות אקזוטיות, שם רוגן [[עינויים|מענה]] אותו.
 
[[ארמון|בארמון]] פלורין חגיגות החתונה נמשכות, אך מרגניתבאטרקאפ סובלת מרגשות אשם וסיוטים עקב כך שעזבה את ווסטלי ולכן מבקשת מהאמפרדינק שישלח ספינות לקרוא לווסטלי. והאמפרדינק מסכים שאם ווסטלי יחזור עד החתונה היא תינשא לו, אך אן אינו חוזר כנראה שאינו אוהב אותה ולכן כדאי שתינשא לנסיך. בשלב הזה נחשף לקורא שהאמפרדינק הוא זה ששכר את וזיני וחבורתו להרוג את מרגניתבאטרקאפ. כמובן שהאמפרדינק אינו שולח ספינות, וממשיך לשקר למרגניתלבאטרקאפ.
 
זמן קצר לפני החתונה פיזיק, שמצא מקלט בכפר דייגים ואחר כך התגייס ליחידת הביריונים של פלורין, ואיניגו, שהגיע לפלורין וחזר לשתות, נפגשים, פיזיק מספר לאיניגו שהאיש בעל שש האצבעות הוא הרוזן רוגן, לאחר שהם חסרי אונים כיצד לפרוץ לטירה הם נואשים לעזרתו של האיש במסיכה, ווסטלי. באותו זמן הרוזן רוגן מענה את ווסטלי בעזרת "המכונה" מכונה ששואבת את החיים מן האדם תוך כדי הסבת נזק לא בלתי נתפס. כאשר מרגניתבאטרקאפ מבינה שהנסיך הוליכה שולל וכי לא שלח ספינות, הנסיך מכה אותה. הנסיך בהתקף זעם הולך לביבר המוות, משתמש במכונה בעומתה המקסימלית ושואב לווסטלי את כל עוצמת החיים מה שמוביל למותו בצעקות כאב איומות. פיזיק ואיניגו שומעים את צעקות הכאב ,מגלים את ביבר המוות של הנסיך ומצילים את ווסטלי לאחר שנאבקים במלכודות וחיות טרף.
 
פיזיק ואיניגו לוקחים את ווסטלי למקס בעל הנס אשר עבל אצל האמפרדינק, לאחר שיכנועים בכך שהם פוגעים בנסיך הוא מכין להם גלולת החייאה אשר מחזירה את ווסטלי לחיים, אולם הוא יהיה חלש מאוד בזמן הקרוב לתחייתו. פיזיק ואיניגו מגיעים לשער הארמון שבינתיים תוגבר בעוד שומרים, בעזרת התחזות לפיראט רוברט האיום הם מפחידים את השומרים ופורצים לארמון. בהגיעם לארמון איניגו מוצא את רוגן, אותו הוא נלחם והורג לאחר שרוגן פוצע אותו קשות. ווסטלי פוגש את מרגניתבאטרקאפ שוב, אך האמפרדינק מפריע למפגשם. ווסטלי מצליח להערים על הנסיך ולקשור אותו. לאחר מפגשם והמפגש עם איניגו פיזיק מופיע עם ארבעת הסוסים המשובחים והמהירים של האמפרדינק, משם הם בורחים. גולדמן מספר שכאשר אביו סיפר את הסיפור הוא סיים במשפט "הם חיו באושר ואושר" אולם מורגנשטרן סיים את הסיפור בסוף פתוח. מורגנשטרן מספר שהארבעה דהרו אל עבר האופק עד שמספר תקלות נקרו בדרכם. בהערת השוליים שלו, גולדמן כותב שהוא מאמין כי נמלטו אך לא חיו באושר ועושר.
 
בשנת 1998 גולדמן מוסיף פרק חדש ומרגש בשם התינוקת של באטרקאפ.
 
== דמויות ==
'''[[ווסלי]]'''- ווסלי הקרוי גם, נער חווה, האיש בשחור, האיש במסיכה, והפיראט רוברט האיום. הוא אהובה של מרגניתבאטרקאפ. בילדותו היה נער חווה אצל משפחתה של מרגניתבאטרקאפ. לאחר שנחטף על ידי שודדי ים נהפך למנהיגם. יוצא להציל את מרגניתבאטרקאפ מידי הנסיך האמפרדינק.
 
'''מרגניתבאטרקאפ-''' נערה כפרית חובבת רכיבה. אהובתו של ווסטלי. לאחר ששומעת על מותו של ווסטלי מתחתנת עם האמפרדינק.
 
'''האמפרדינק'''- נסיך ויורש העצר של פלורין. ציד מוכשר. מתחתן עם מרגניתבאטרקאפ כדי לחרחר מלחמה עם גילדר.
 
'''רוגן'''- הרוזן היחיד בממלכה. סדיסט שחוקר עינויים. שומר סודו של האמפרדינק.
 
'''[[איניגו מונטויה]]'''- ספרדי, אביו נרצח על ידי הרוזן רוגן , מאז הוא מחפש נקמה. כדי לנקום התאמן בחרב עד שנהפך לסיף מוכשר. בפרק ההמשך התינוקת של מרגניתבאטרקאפ, מתואר מפגש אהבים שלו בזמן אימוניו, הוא דוחה את אהבתו כדי שיוכל לנקום, מתואר כי היה עם לב כבד לאחר הקשר איתה.
 
'''פזיק'''- ענק, מתאגרף מקצועי, לא מסוגל לחשוב בשביל עצמו. חשוב לו שיחשבו שהוא טוב,
 
== סצנת האהבים ==
בהערותיו של גולדמן הוא כותב שלאחר מפגשם של מרגניתבאטרקאפ וווסטלי הוא ראה לנכון להוסיף סצנת אהבה ביניהם אך מגבלות משפטיות אוסרות עליו שכן זהו רק גישור ועריכה, אסור לו להוסיף קטעים למילותיו של מורגנשטרן, אך הוא מוכן לשלוח לקוראים שישלחו אליו מכתב, את הסצנה והוצאת הספרים אפילו תממן את עלויות המשלוח של המכתב. במהדורה של שנת 1998 הוא כתב קישור אינטרנטי בוא נמצאת הסצנה.
 
אלו ששלחו את המכתב או נכנסו לאתר מצאו מכתב התנצלות שמסיבות משפטיות אסור לו לפרסם את המכתב, אך הכרת תודה על המכתב.
9

עריכות