פתיחת התפריט הראשי

שינויים

אין שינוי בגודל, לפני 3 שנים
מ
בוט: החלפת טקסט אוטומטית (-([א-תְֱֲֳִֵֶַָֹֻּּׁׂ]\W*)(?:‎|‏)+ +\1)
{|
|<poem>
מה גרם לגרמנים ללכת כנגד הסלאבים?
מי גרם לרוסיה לרקב את אוקראינה?"
מי שאב כוח מהעולם כערפד?
מי מרגיש עצמו כאדון כיום?
234,622

עריכות