פנחס שפירא מקוריץ – הבדלי גרסאות

(לא, בניו הם חשובים בהחלט, בתו חתנו - במה הם חשובים? בייחוסם?)
בעקבות עלילה שהעלילו על אביו בשקלוב נאלצה משפחתו לעזוב את העיר ולעבור ל[[מירופול]] שבאזור [[ווהלין]], שם החל אביו שהיה [[התנגדות לחסידות|מתנגד לחסידות]] להכיר את הבעל שם טוב, עד שהפך לתלמידו. הבן, רבי פנחס, הלך בעקבות אביו ודבק בתנועה החסידית ובתורתה, ועם זאת, הוא נותר ייחודי בהשקפותיו ובדרכו החסידית. בהיררכיה החסידית, נמנה רבי פנחס מקוריץ עם תלמידיו הבכירים של [[הבעל שם טוב]], יחד עם [[המגיד ממעזריטש]], רבי [[יעקב יוסף מפולנאה]] ורבי [[יחיאל מיכל מזלוטשוב]].
 
רבי פנחס ישב בעיר [[קוריץ]], ולאחריה בעיר [[אוסטרהא]]. בשנת [[תקנ"א]] עזב רבי פנחס את אוסטרהא על מנת ללכת ל[[ארץ ישראל]], אולם בדרכו התעכב בעיר [[שיפיטובקה]] {{אנ|Shypylivka}}, בה חלה ונפטר ב[[י' באלול]] אותה שנה. נקבר בבית הקברות הישן בעיר. בהמשךתחת הועברההשלטון מצבתוהקומוניסטי לביתהוחרב בית הקברות, ויהודי בשם ליברזון בנה מצבה חדשה בבית הקברות החדש לזכרו של רבי פנחס אך קברו לא הועבר. המצבה שהועברה נשאה את השם 'פנחס בן מרדכי', והמתפלליםוהייתה סברושונה לתומםמהנוסח כיהמקורי הואשל רבי פנחס הנזכר. מה גם ששם אביו היה 'אברהם אבא' ולא מרדכי, ועלו למצבה החדשההמצבה. בעקבות השתדלותו של ד"ר גדליה מזל מירושלים שנמנה על צאצאיו ופנייתו לגוף האחראי, ועזרת הרב ליברזון מרוסיה- הוקם במקום אוהל תפילה והציבורוחודשה שבמצבתו לפקודעל אתמקום קברו האמיתי.
 
רבים מגדולי החסידות בדור השני והשלישי הגיעו לבית מדרשו, בהם כאלו שעוד הספיקו לפגוש את הבעל שם טוב. תלמידו המפורסם הוא רבי [[רפאל מברשיד]]. עוד מתלמידיו: רבי [[יעקב שמשון משיפיטובקה]], רבי בנימין זאב מבלטא, רבי יוסף מ[[חסידות רשקוב|רשקוב]]. לרבי פנחס מקוריץ היו חמישה בנים ובת. שני נכדיו היו בעלי דפוס עברי בעיר [[סלאוויטא]] בשם "[[דפוס סלאוויטא]]".
משתמש אלמוני