תבנית:טבלת הדחות האח הגדול 4 – הבדלי גרסאות

אנשים דוחים ומגעילים
(אנשים דוחים ומגעילים)
! style="width: 5%;" | מועמדויות{{ש}}להדחה
|-
! קותי האפס
| style="background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;"| סופי,{{ש}}ערן||ערן,{{ש}}זיוה || ערן,{{ש}}שי|| style="background:#CCCCCC; text-align:center"|''ללא{{ש}}הדחה''|| ערן,{{ש}}שי || ערן,{{ש}}שי || ערן,{{ש}}סער || style="background:#CCCCCC; text-align:center" | ''ללא{{ש}}הדחה'' || לירון,{{ש}}ערן || style="background:#CCCCCC; text-align:center" | ''ללא{{ש}}הדחה'' || ערן,{{ש}}שרי||ערן,{{ש}}שרי||סער,{{ש}}שרי || colspan="2" style="background:#FBF373" | '''הזוכה'''<br />(יום 93) || style="background:#FA8072" style="background:#FBF373" | 7
|-
! תמיר
| style="background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;"| שרי,{{ש}}קים||שרי,{{ש}}יוסי||שרי,{{ש}}קים ||style="background:#CCCCCC; text-align:center" | ''ללא{{ש}}הדחה'' || '''תמיר'''||יאנה,{{ש}}שרי || שרי,{{ש}}יאנה || style="background:#CCCCCC; text-align:center" | ''ללא{{ש}}הדחה'' || שרי,{{ש}}יאנה || style="background:#CCCCCC; text-align:center" | ''ללא{{ש}}הדחה'' || שרי,{{ש}}יאנה||יאנה,{{ש}}שרי || יאנה,{{ש}}שרי || colspan="2" style="background:#FBF373" | '''מקום שני'''<br />(יום 93) || style="background:#FA8072" style="background:#FBF373" | 4
|-
| style="background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;"| ברי,{{ש}}זיוה||זיוה,{{ש}}ברי ||קים,{{ש}}אביבית ||style="background:#CCCCCC; text-align:center"|''ללא{{ש}}הדחה'' || '''יאנה''' || שי,{{ש}}אביבית || אביבית,{{ש}}ערן || style="background:#CCCCCC; text-align:center" | ''ללא{{ש}}הדחה'' || לירון,{{ש}}אביבית || style="background:#CCCCCC; text-align:center" | ''ללא{{ש}}הדחה'' ||אביבית,{{ש}}צבי || אביבית,{{ש}}תמיר || אביבית,{{ש}}תמיר || colspan="2" style="background:#FBF373" | '''מקום חמישי'''<br />(יום 93) || style="background:#FA8072" style="background:#FBF373" | 5
|-
! אביבית האפס
| style="background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;"| זיוה,{{ש}}שרי||זיוה,{{ש}}ברי ||יאנה,{{ש}}סער|| style="background:#CCCCCC; text-align:center" | ''ללא{{ש}}הדחה'' || סער,{{ש}}יאנה || יאנה,{{ש}}סופי || סער,{{ש}}איתם || style="background:#CCCCCC; text-align:center" | ''ללא{{ש}}הדחה'' || יאנה,{{ש}}סופי || style="background:#CCCCCC; text-align:center" | ''ללא{{ש}}הדחה'' || יאנה,{{ש}}שרי||יאנה,{{ש}}סופי||יאנה,{{ש}}קותי|| style="background:#FA8072" colspan="2" | ''הדחה''<br />(יום 87) || style="background:#FA8072" | 6
|-
| colspan="6" | ''טרם נכנס{{ש}}לבית'' || style="background:#FBF373;" | סופי,{{ש}}סער || style="background:#CCCCCC; text-align:center" | ''ללא{{ש}}הדחה'' || לירון,{{ש}}סופי || style="background:#CCCCCC; text-align:center" | ''ללא{{ש}}הדחה'' ||סופי,{{ש}}ערן || style="background:#FA8072" colspan="4" | ''הדחה''<br />(יום 73) || style="background:#FA8072" | 3
|-
! איתם האפס
| style="background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;"| ערן,{{ש}}שי||ערן,{{ש}}סער||קים,{{ש}}סופי|| style="background:#CCCCCC; text-align:center"|''ללא{{ש}}הדחה''||תמיר,{{ש}}אביבית|| אביבית,{{ש}}ערן ||אביבית,{{ש}}יעל || style="background:#CCCCCC; text-align:center" | ''ללא{{ש}}הדחה'' || אביבית,{{ש}} צבי|| style="background:#CCCCCC; text-align:center" | ''ללא{{ש}}הדחה'' || style="background:#FA8072" colspan="5" | ''הדחה''<br />(יום 66) || style="background:#FA8072" | 2
|-
| colspan="6" | ''טרם נכנסה{{ש}}לבית'' || style="background:#FBF373;" | יעל,{{ש}}יאנה || style="background:#CCCCCC; text-align:center" | ''ללא{{ש}}הדחה'' || צבי,{{ש}}עינב || style="background:#FA8072" colspan="6" | ''הדחה''<br />(יום 59) || style="background:#FA8072" | 1
|-
! יעל
| style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(149, 159, 253);"| ''נכשלה{{ש}}במשימה''||ברי,{{ש}}זיוה||שי,{{ש}}קים || style="background:#CCCCCC; text-align:center"|''ללא{{ש}}הדחה'' || סופי,{{ש}}שי || סופי,{{ש}}שי || סופי,{{ש}}איתם || style="background:#CCCCCC; text-align:center"|''ללא{{ש}}הדחה'' || style="background:#FA8072" colspan="7" | ''הדחה''<br />(יום 57) || style="background:#FA8072" | 3
|-
| style="background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;"| קים,{{ש}}סופי||קים,{{ש}}קותי ||קים,{{ש}}ערן|| style="background:#CCCCCC; text-align:center"| ''ללא{{ש}}הדחה'' || ערן,{{ש}}סער || ערן,{{ש}}סופי ||style="background:#FA8072" colspan="9" | ''הדחה''<br />(יום 45) || style="background:#FA8072" | 3
|-
! יוסי האפס
| style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(149, 159, 253);"| ''נכשל{{ש}}במשימה''||זיוה,{{ש}}ברי||שי,{{ש}}סער || style="background:#CCCCCC; text-align:center"|''ללא{{ש}}הדחה''|| שי,{{ש}} סופי || style="background:#FA8072" colspan="10" | ''הדחה''<br />(יום 38) || style="background:#FA8072" | 2
|-
| colspan="3" | ''טרם נכנס{{ש}}לבית'' || style="background:#ffccff" colspan="12" | ''עזיבה''<br />(יום 24) || style="background:#ffccff" | 0
|-
! דודו האפס
| style="background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;"| שי,{{ש}}זיוה||שי,{{ש}}אביבית || style="background:#ffccff" colspan="13" | ''עזיבה''<br />(יום 19) || style="background:#ffccff" | 1
|-
! ברי האפס
| style="background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;"| יעל,{{ש}}סופי||קותי,{{ש}}דודו || style="background:#ffccff" colspan="13" | ''עזיבה''<br />(יום 17) || style="background:#ffccff" | 2
|-
! זיוה האפס
| style="background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;"| סופי,{{ש}}קים||קותי,{{ש}}יאנה|| style="background:#FA8072" colspan="13" |''הדחה''<br />(יום 17) || style="background:#FA8072" | 2
|-
! בטי האפס
| style="background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;"| זיוה,{{ש}}שי
| style="background:#FA8072" colspan="14" | ''הדחה''<br />(יום 10)
משתמש אלמוני