חוק זכויות התלמיד – הבדלי גרסאות

←‏היסטוריה: clean up באמצעות AWB
(ביטול גרסה 17925339 של Kajhy (שיחה)\ החזרת גירסא מפגיעה של ונדליזם, שחזור)
(←‏היסטוריה: clean up באמצעות AWB)
סעיף 5 לחוק קובע כי רשות חינוך מקומית, מוסד חינוך או אדם הפועל מטעמם, לא [[אפליה|יפלו]] תלמיד מטעמים עדתיים, חברתיים-כלכליים או פוליטיים ברישום או בהרחקה ממוסד חינוך ובקביעת תוכניות לימודים ומסלולי קידום נפרדים באותו מוסד.
 
עוד נקבע בחוק כי החלטה על הרחקה לצמיתות של תלמיד מ[[בית ספר|בית הספר]] תינתן רק לאחר שניתנה ל[[תלמיד]] ולהוריו הזדמנות להשמיע את טענותיהם. התלמיד זכאי לערער בפני ועדת [[שימוע]] מחוזית על ההחלטה להרחיקו, כאשר בראש הוועדה יישב מנהל המחוז ויהיו חברים בה נציג ארגון מורים, נציג [[ארגון ההורים_הארצי|ארגון ההורים הארצי]] ויו"ר מועצת התלמידים המחוזית. חברותו של יו"ר מועצת התלמידים המחוזית בוועדת השימוע אף היא הישג של החוק, מאחר שלפני תחיקתו לא הייתה לתלמידים נציגות בוועדה.
 
עד תחילת יישום החוק הייתה ל[[מנהל בית ספר|מנהל בית הספר]] סמכות בלעדית להחליט על הרחקתו של תלמיד לצמיתות, וברוב המקרים לא הייתה לתלמיד או להוריו זכות לערער על כך.