הבדלים בין גרסאות בדף "הפתעה"

נוספו 459 בתים ,  לפני 4 שנים
ניסוח מחודש של חלקים נרחבים בערך: הגהה, ניסוח, , תקלדה
(ניסוח מחודש של חלקים נרחבים בערך: הגהה, ניסוח, , תקלדה)
[[קובץ:Pretty Girl Shock and Awe.jpg|ממוזער|150px|[[התבגרות|נערה]] מופתעת]]
[[קובץ:Face-surprise.svg|שמאל|ממוזער|150px|[[רגשון]] שמבטא הפתעה]]
'''הפתעה''' היא מצב [[רגש]]י ו[[הכרה|קוגניטיבי]] הנוצר בעקבות אירוע שהוא בלתי צפוי מבחינת המקום, ה[[זמן]] או האופן בו הוא התרחש, וכן כשאופי תוצאותיו והשלכותיו אינו צפוי. היאבשל גםכך כןלתופעת נגרמתההפתעה עלחשיבות ידיבתחומים הבדליםרבים ביןובניהם ציפיות[[כלכלה]] היחידו[[מנהל לחוויהעסקים]], הבאה[[אסטרטגיה אחריה או מצב אשר מעל או מתחת לציפיות. ההפתעה היא התגובה הרגשית לכל שוניצבאית]], שינוי או ניגוד אשר בה יתקל היחיד{{הערה|{{צ-מאמר|מחבר =מדיניות ועוד.Louis, M. R|שם = Surprise and Sense Making: What Newcomers Experience in Entering Unfamiliar Organizational
 
Settings|כתב עת = Administrative science quarterly|עמ = 226-251|שנת הוצאה = 1980|doi = 10.2307/2392453}}}}. הפתעה נחשבת לאחד מן המצבים הרגשיים הבסיסיים, אשר מאופיין בסממנים מובחנים של הרגש והערכה מיידית של הרגש על ידי הסובבים אותו{{הערה|{{צ-מאמר|מחבר = Paul Ekman|שם = Basic emotions|כתב עת = Wiley|עמ = 45–60|שנת הוצאה = 1999}}}}. הפתעה היא רגש בעל עוררות גבוהה, אך איננו חיובי או שלילי, נעימה או לא נעימה{{הערה|{{צ-מאמר|מחבר = Russell, James A.|שם = A circumplex model of affect.|כתב עת = Journal of Personality and Social Psychology|כרך = 39(6)|עמ = 1161-1178|שנת הוצאה = 1980}}}}. את הרגש קל לבדוק במעבדה, כאשר ניתן לשלוט בהופעתו, אינטנסיביות ותזמונו. ישנה קלות בדיווח עצמי וישנם אינדיקציות פשוטות להופעתו ובניגוד לשאר הרגשות, אין בעיות אתיות בבדיקה{{הערה|{{צ-מאמר|מחבר = Reisenzein, R. et al.|שם = Evidence for Strong Dissociation Between Emotion and Facial Displays:
== הפסיכולוגיה של ההפתעה ==
ההפתעה נגרמת על ידי הבדלים בין ציפיות היחיד לחוויה או המצב הבאים אחריה. ההפתעה היא התגובה הרגשית לכל שוני, שינוי או ניגוד אשר בה יתקל היחיד{{הערה|{{צ-מאמר|מחבר = .Louis, M. R|שם = Surprise and Sense Making: What Newcomers Experience in Entering Unfamiliar Organizational
Settings|כתב עת = Administrative science quarterly|עמ = 226-251|שנת הוצאה = 1980|doi = 10.2307/2392453}}}}. הפתעה נחשבת לאחד מן המצבים הרגשיים הבסיסיים, אשר מאופייןהמאופיינים בסממנים מובחנים של הרגש והערכה מיידית של הרגש על ידי הסובבים אותו{{הערה|{{צ-מאמר|מחבר = Paul Ekman|שם = Basic emotions|כתב עת = Wiley|עמ = 45–60|שנת הוצאה = 1999}}}}. הפתעה היא רגש בעל עוררות גבוהה, אךאשר איננו בהכרח חיובי או שלילי, נעימהנעים או לא נעימהנעים{{הערה|{{צ-מאמר|מחבר = Russell, James A.|שם = A circumplex model of affect.|כתב עת = Journal of Personality and Social Psychology|כרך = 39(6)|עמ = 1161-1178|שנת הוצאה = 1980}}}}. אתחקר הרגשההפתעה קלמתאפיין לבדוקבאופן במעבדה,יחסי כאשרבכך ניתןשקל לשלוטלבחון בהופעתו, אינטנסיביות ותזמונו. ישנה קלות בדיווחדיווח עצמי וישנםוקיימות אינדיקציות פשוטות להופעתו ובניגוד לשארלרגשות הרגשות,אחרים לרוב איןאיסוף בעיותהנתונים אתיותאיננו כרוך בבעיות בבדיקה[[אתיקה|אתיות]]{{הערה|{{צ-מאמר|מחבר = Reisenzein, R. et al.|שם = Evidence for Strong Dissociation Between Emotion and Facial Displays:
The Case of Surprise|כתב עת = Journal of Personality and Social Psychology|כרך = 91|עמ = 295–315|שנת הוצאה = 2006|doi = 10.1037/0022-3514.91.2.295}}}}.
 
=== בנייה ===
יש קשר הדוק בין הרגש הפתעה והתנהגות לפי מערכת חוקים. אשר החוקים של המציאות מייצרים אירועים יומיומיים השונים מהציפיות התוצאה לכך היא הפתעה. הפתעה מייצגת את הפרש בין המציאות לציפיות, הפער שישנו בין ההנחות והציפיות של אירועים ארציים לבין איך בפועל קרו{{הערה|{{צ-מאמר|מחבר=John Casti|שם=Complexification: Explaining a Paradoxical World through the Science of Surprise . New York: HarperCollins, 1994.|כתב עת=John Casti; Complexification: Explaining a Paradoxical World through the Science of Surprise . New York: HarperCollins, 1994.}}}}
 
פער זה יסוד חשוב שיכול להיחשב ממצאים חדשים מבוססים מאז הפתעות יכולות לגרום לאנשים להיות מודעות בורות משלהם. ההכרה של בורות, בתורו, יכול להיות חלון לידע חדש{{הערה|{{צ-מאמר|מחבר=Matthias Gross|שם=Matthias Gross; Ignorance and Surprise: Science, Society, and Ecological Design. Cambridge, MA: MIT Press, 2010.|כתב עת=Matthias Gross; Ignorance and Surprise: Science, Society, and Ecological Design. Cambridge, MA: MIT Press, 2010.}}}}.
 
הפתעה יכולה להתרחש גם עקב פרה של ציפיות. במקרה הספציפי של תקשורת בינאישית, לפיtheלפי <span lang="en" dir="ltr">the Expectancy Violation Theory (EVT)</span> קיים שלושה גורמים שמשפיעים על הציפיות של האדם : משתנה אינטראקציה, משתנה סביבתי והמשתנים הקשורים לאופי האינטראקציה או למשתני האינטראקציה:
 
* משתני האינטראקציה כורך בתכונות של האנשים שמעורבים בתקשורת, ובמקרה הזה התקשורת מובילה להפתיע, שכוללת : גזע, מין תמצב חברתי-כלכלי, גיל ומראה.
* משתנה סביבתי המשפיעים על התקשורת של הפתעה כולל: תיאורית קרב הבין-אישית,
* hronemics - מחקר שבודק את תפקידו של הזמן בתקשורת -, ואת האופי של הסביבה של האינטראקציה.
* אופי משתני האינטראקציה שמשפיעים על הפתעה, כוללים: נורמות חברתיות, נורמות תרבותיות, השפעות פיזיולוגיות, השפעות ביולוגיות דפוסי התנהגות פרט ייחודיים
 
הפרות חיוביות גורמות הפתעה חיובית, כגון מסיבת יום הולדת הפתעה, ועומת הפרות שליליות תגרומנה להפתעה שלילית, כגון דו"ח חניה. הפרות חיוביות של הפתעה עשויות לשפר את אמינותו, כוח , משיכה, שכנוע, לעומת הפרות שליליות של הפתעה עשויות להפחית את אמינותו, כוח , משיכה, שכנוע{{הערה|{{צ-מאמר|מחבר=Burgoon, J. K. & Jones, S. B. (1976)|שם=Burgoon, J. K. & Jones, S. B. (1976). Toward a Theory of Personal Space Expectations and Their Violations. Human Communication Research, 2, 131-146.|כתב עת=Burgoon, J. K. & Jones, S. B. (1976). Toward a Theory of Personal Space Expectations and Their Violations. Human Communication Research, 2, 131-146.}}}}
 
===שפת גוף===
==== הבעות פנים ====
קיימים מספר ביטויים לתחושת ההפתעה בשפת הגוף{{הערה|{{צ-ספר|מחבר = Darwin, C.|שם = The expression of the emotions in man and animals (Edited by Paul Ekman)|מו"ל = Fonta Press|שנת הוצאה = 1998/1872|מקום הוצאה = London}}}}:
* ה[[גבות]] מורמות והופכות מקומרות
אבל, מחקרים חדשים מראים הרחבת אישון עבור שלילית דומה לגירויים חיוביים, מה שמעיד על עוררות אוטונומיות כלליות קשור הרחבת אישון ולא ערכיות רגשית{{הערה|Partala, Timo; Surakka, Veikko. (2003), "Pupil size variation as an indication of affective processing", International journal of human-computer studies 59.1 : 185–198}}.
 
==== נטיות התנהגות ====
בזמן שהאדם מופתע, ההפתעההוא תגרום לוייטה לעצור את פעולותיו ותגרום לו לכווןולכוון אנשים למקרה או למקור ההפתעה{{הערה|{{צ-מאמר|מחבר = Paul J. Silvia|שם = Looking Past Pleasure: Anger, Confusion, Disgust, Pride, Surprise,
and Other Unusual Aesthetic Emotions|כתב עת = Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts|כרך = (1)3|עמ = 48–51|שנת הוצאה = 2009|doi = 10.1037/a0014632}}}} והאדם המופתע לרוב יעדיף לחקור את מושא ההפתעה{{הערה|Ludden, G. D., Hekkert, P., & Schifferstein, H. N. (2006). Surprise & emotion. In ''5th International Conference on Design and Emotion, Goteborg, Sweden''.}}. לרובעל פי רוב המופתע יעביר את רגשותיו אל רגש אחר, אשר הנפוצים ביותר הם עניין, שעשוע או אכזבה{{הערה|{{צ-מאמר|מחבר = Scherer, K. R.|שם = Appraisal considered as a process of multilevel
sequential checking|כתב עת = Appraisal processes in emotion: Theory, methods, research|עמ = 92-120|שנת הוצאה = 2001|מו"ל = Oxford University Press}}}}.
 
== תגובות מילוליות ==
התגובה הלשונית יכולה לשחק תפקיד בעיצוב של הפתעה . <span lang="en" dir="ltr">The Language expectancy theory (LET)</span> קבע כי אנשים מפתחים נורמות וציפיות בנוגע לשימוש הולם שפה במצב נתון{{הערה|1=Burgoon, M. & Miller. (1979). Language expectancy theory. The persuasion handbook.p. 177-133|שם=BM1979}}. כאשר נורמות או ציפיות של שפה מילולית מופר הפתעה עלולה להתרחש. מודל EVT תומך שציפיות ניתן להפר מילולית{{הערה|Burgoon, J. K. & Jones, S. B. (1976). Toward a Theory of Personal Space Expectations and Their Violations. Human Communication Research, 2, 131-146.}} וכן כי פגיעה זו עלולה לגרום הפתעה בתוך הפרט. ציפיות של שפה מילולית שעלולות להוביל לפתעה כוללות  קללות, צעקות, צרחות, ומתנשם.
הלשונית יכולה לשחק תפקיד בעיצוב של הפתעה . The Language expectancy theory (LET)
 
קבע כי אנשים מפתחים נורמות וציפיות בנוגע לשימוש הולם שפה במצב נתון{{הערה|שם=BM1979|1=Burgoon, M. & Miller. (1979). Language expectancy theory. The persuasion handbook.p. 177-133}}
 
כאשר נורמות או ציפיות של שפה מילולית מופר הפתעה עלולה להתרחש. מודל EVT תומך שציפיות ניתן להפר מילולית{{הערה|Burgoon, J. K. & Jones, S. B. (1976). Toward a Theory of Personal Space Expectations and Their Violations. Human Communication Research, 2, 131-146.}}
 
וכן פגיעה זו עלולה לגרום הפתעה בתוך הפרט. ציפיות של שפה מילולית שעלולות להוביל לפתעה כוללות  קללות, צעקות, צרחות, ומתנשם.
 
הציפיות המילולית קשורה הדוקה יותר בציפיות שליליות של הפתעה, אבל ציפיות חיוביות יכולות להתרחש מאינטראקציה מילולית גם כן. . הפרה חיובית של ציפיות שעלולות לגרום הפתעה חיובית  עשויות לכלול מקור אמינות נמוך שעושה טיעון משכנע  אשר מוביל לשינוי באמונות או רגשות ובכך משפר את אמינותו של הדובר{{הערה|שם=BM1979}}.
==הפתעה ואסטרטגיה==
[[קובץ:Himmelsstürmer staunen.JPG|שמאל|ממוזער|150px|נשים מופתעות]]
הפתעה יכולה להתרחש גם במישור ה[[אסטרטגיה צבאית|אסטרטגי]], והיא מקנה לכוח המבצע [[מתקפת פתע]] או עושה שימוש ב[[מודיעין טכנולוגיה#הפתעה טכנולוגית|נשקבנשק חדיש]] יתרון, לפחות בתחילת המסע הצבאי. [[צבי לניר]] הבחין (בספרו "ההפתעה הבסיסית, מודיעין במשבר", [[1983]]), בין הפתעה מצבית והפתעה בסיסית. הפתעה מצבית היא אירוע הנגרם כתוצאה מכשל באיסוף, ניתוח או הפצה של מידע (למשל: בשל חוסר במידע מופתע חתן מסיבת ההפתעה; בשל חוסר ב[[מודיעין צבאי|מודיעין]] או בשל פירוש לא נכון שלו, צבא מופתע ממתקפת האויב). הדרך המקובלת לצמצם את שכיחותן של הפתעות מצביות היא באמצעות הפעלת מערכות של [[התרעה מצבית]] – מערכות המבוססות על חיישנים אנושיים וטכנולוגיים שמנטרות מידע על תופעות, אירועים ותהליכים בלתי רצויים על בסיס סט של אינדיקטורים קבוע מראש, כדוגמת מערכות מודיעין לאומי או מערכות [[מודיעין עסקי]].
 
הפתעה בסיסית, לעומת זאת, היא הפתעה החושפת מערכת מושגית (Mind Set) שחדלה להיות רלוונטית לסביבה. הפתעה בסיסית נגרמת כתוצאה מ[[פערמפער רלוונטיות]] מושגי מתמשך שלא הובחן ולא טופל לאורך זמן. ספרו של לניר עוסק ב[[מלחמת יום הכיפורים]] אך ניתן למנות הפתעות אחרות אשר נבעו מ"קונספציה", לפיה מצב מסוים לא ייתכן (למשל - התקיפה היפנית ב[[פרל הארבור|פרל הרבור]], [[מבצע ברברוסה]], [[פיגועי 11 בספטמבר]] ועוד). בניגוד להפתעות מצביות, שניתןאשר למצותהשלכותיהן אתקשורות מהותןבאירוע והשלכותיהןההפתעה במה שקרה באירועעצמו, להפתעות הבסיסיות יש השלכות, היבטים ומשמעויות מקיפים ועמוקים מאלה המיוצגיםהמגולמים באירוע. מחקר ההפתעות הבסיסיות הראה שהפתעות אלה מתאפיינות בתהליך אינקובציה ארוך שהקדים אותןמטרים, ובובו הלך והעמיק פער הרלוונטיות בין המערכת התפיסתיתהתפיסה ובין המציאות המשתנה. הוא גם הראה שתהליךתהליך ההתאוששות מההפתעה הבסיסית הוא ארוך, סבוך ונפתוליוסבוך, שכן הוא מחייב גיבוש של מערכת תפיסתית חדשה שתהיה רלוונטית לסביבה החדשה. במקרים רבים תהליך זה עלול להימשך זמן רב ובמהלכו המערכת חשופה להתרחשותן של הפתעות בסיסיות נוספות (ר' גם [[פרדיגמה]]).
 
==ראו גם==
{{מיזמים|ויקימילון=הפתעה|ויקישיתוף=Category:Surprise}}
* [http://www.praxis.co.il/download/Fundamental_Surprise.doc Fundamental Surprise]
* [https://doalogue.co.il/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%AA%D7%A2%D7%94_%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%AA הסבר על תופעת ההפתעה הבסיסית] באתר דואלוג
 
==הערות שוליים==
[[קטגוריה:מידע]]
[[קטגוריה:רגשות]]
[[קטגוריה:אסטרטגיה]]
משתמש אלמוני