הבדלים בין גרסאות בדף "רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון"

מ
אין תקציר עריכה
מ
 
== מטרות ופעולות של האגף==
האגף נועד להבטיח את הביטחון הפיננסי של צרכני השירותים הפיננסיים במדינת ישראל. הדבר מתבצע באמצעות שמירה על יציבות המוסדות על מנת שיעמדו בהתחייבויותיהם וכן שמירה על יציבות המערכת הפיננסית כולה. האגף מפקח על כל עסקי ביטוח הנעשים בישראל. הפעולות המפוקחות הינןהן רישוי חברות, פיקוח על יציבות החברות, פיקוח על תוכניות הביטוח. כאשר ענפי הביטוח העיקרים הם [[ביטוח פנסיוני]] ו[[ביטוח כללי]].
 
כמו כן האגף פועל להגברת המודעות הציבורית למוצרים הפיננסים הקיימים ולהוגנות ושקיפות של הגרומים הפועלים בתחום הביטוח, הפנסיה, החיסכון וקופות הגמל. האגף עוסק בקביעת מדיניות העידוד לחיסכון והתאמתה לצורכי המשק הלאומי והציבור. הפועל היוצא לכך הוא במסגרת הפיקוח וההסדרה של תוכניות החיסכון, קופות הגמל, קופות הביטוח וקרנות הפנסיה.
 
האגף גם אחראי על ייזום שינויים במבנה המוסדי של שוק ההון בישראל, באמצעות חקיקה, הסדרה ושיתוף פעולה עם האגפים השונים במשרד האוצר ורשויות נוספות כגון: [[בנק ישראל]], [[הרשות לניירות ערך|רשות ניירות ערך]], [[הבורסה לניירות ערך]]., כשהמטרהבמטרה הינה שיפורלשפר, גיווןלגוון ולשכלל ושכלולאת שוק ההון הסחיר והלא סחיר.
 
האגף פועל בתאום ושיתוף פעולה עם גופים נוספים האחראים להסדרת התחום הפיננסי בישראל, ביניהם [[המפקח על הבנקים]], [[רשות ניירות ערך]] ו[[הממונה על ההגבלים העסקיים]].