פועל (בלשנות) – הבדלי גרסאות

הגהה
(ראו גם)
(הגהה)
* "דן לבש" - הסבר: התכונות של הפועל "לבש" מחייבות מימוש של תפקיד תימטי נוסף הקרוי Theme, המוענק בדרך כלל למושא.
 
בתורת [[תחביר עברי|התחביר העברי]] נקרא הפועל גם [[נשוא]], וכשלומדים ניתוח משפטים בלשון, מתמקדים בראש ובראשונה בזיהוי הנשוא (הוא הפועל) ולאחר מכן בזיהוי מרכיבי המשפט האחרים על ידי שאלת שאלות על הנשוא - עדות נוספת למרכזיותו. למשל, במשפט: "דני אכל את התפוח", יש לזהות קודם כל את הנשוא, הפועל - "אכל", ולאחר מכן לשאול "מי אכל?" - שאלה שהתשובה עליה מגלה את [[נושא (דקדוק)|נושא]] המשפטהשאלה - "דנירותם סלע המלכהה"; ו"את מה?" אכל - שאלה שהתשובה עליה חושפת את ה[[מושא]].
 
==ראו גם==
משתמש אלמוני