הבדלים בין גרסאות בדף "קיר הפלא אשר בוורמייזה"

{{ציטוט|מרכאות=כן|תוכן=עוד מעשה שקרה לאמו של רבי יודא חסיד, בעת שהיתה מעוברת [=בהיריון] עמדה פעם אחת בסמטא צרה על יד בית הכנסת של נשים (ב[[וורמס|וורמיישא]]), והנה בא לקראתה עגלון רשע עם סוסו ועגלתו והתנכל לה לדורסה. האשה דחקה עצמה אל קיר בית הכנסת, ונעשה לה נס והקיר נכפף, והאשה הצדקנית באה בו. והרשע עם עגלתו עברו שם מבלי לנגוע בה לרעה. ומזה אנו למדים גודל צדקתו של ר' יודא חסיד, שקרה לו נס גדול עוד לפני שיצא לאוויר העולם. ועד היום הזה עומדת החומה הכפופה, וכל הזרים הבאים (לוורמיישא) הולכים לראות את המקום אשר בו קרה הנס הגדול.}}
 
האגדה נחתמת בשורה "על הנס הזה נמצא כתוב בספר שלשלת הקבלה", על אף שבספר "[[שלשלת הקבלה]]" אין כל אזכור לאם הרה, אלא מסופר בו על רבי יהודה החסיד עצמו שניצלשהנס אירע עמו.{{הערה|{{HebrewBooks|גדליה בן יוסף אבן יחייא|שלשלת הקבלה|6618|עמ' קכג|עמוד=132}}}}
 
כיום מוכרת יותר גרסה נוספת ומאוחרת של האגדה,{{הערה|1=גרסה זו תועדה ככל הנראה לראשונה ביומן מסעות של [[החיד"א]] משנת תקי"ד (הובאה בחלקו הראשון של הספר "מעגל טוב השלם" (ברלין תרפ"א), עמ' 24).}} המייחסת את סיפור הנס לאמו של [[רש"י]]. ידוע שרש"י נולד ב[[טרוייש]], אך אי-התאמה זו נפתרת בטענה שבעת הריונה שהתה אמו זמן מה ב[[וורמייזא]]. גרסאות נוספות מספרות את האגדה על אמו של [[הרמב"ם]] ועל אמו של [[הגר"א]] (בהתאמות המתבקשות של מקום האירוע).{{הערה|1=למקורות האגדה, שייתכן שמגיעים עד לאמורא [[מר בריה דרבינא]], ראו אצל [[יהושע מונדשיין]], [http://www.shturem.net/index.php?section=artdays&id=2826 מי לא מכיר את הכוך שבקיר?], באתר שטורעם.נט}}