הבדלים בין גרסאות בדף "רב מרי בר רחל"

←‏משפחתו: הגהה, עריכה
(←‏משפחתו: הגהה, עריכה)
 
==משפחתו==
בולט לעין צורת יחוסו, המתייחס אחר אבי אימו ([[שמואל (אמורא)|שמואל]]), ולא אחר אביו כמקובל. הפרשנות המקובלת היא שאמו, בתו של שמואל, הרתה לאביו [[איסור גיורא]], חייל בבלי בטרם התגייר, וילדה לאחר הגרות. בתלמוד ישנה סוגיה העוסקת בשאלה האם מוגדר כ[[יהודי]], למסקנה נפסק שכגר ש[[הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה]], הוא נחשב יהודי לכל דבר - אף למינוי של שררה למרות ההגבלה שנצרך שבעל השררה יהיה "מקרב אחיך" - "מהמובחר שבאחיך", כלומר שאף אביו יהיה מישראל{{הערה|{{בבלי|קידושין|עו|ב}}}}. (מצדאולם, שניב[[תלמוד]] ישנהבמקום גמראאחר{{הערה|{{בבלי|סוכה|נב|ב}}}} שמספרתמוזכר על כהן בנה של העשירה [[מרתא בת ביתוס]] אשתו של [[יהושע בן גמלא]] שהגמראבכך מייחסתשמובא לאימאהאימרה ולא לאביו תלמוד בבלי מסכת סוכה דף נב עמוד ב :'''"אמרו על בנה של מרתא בת בייתוס שהיה נוטל שתי ירכות של שור הגדול, שלקוח באלף זוז, ומהלך עקב בצד גודל. ולא הניחוהו אחיו הכהנים לעשות כן'''") .
 
אך על פי אחת הסוגיות{{הערה|{{בבלי|שבת|קנב|א}}.}} עולה שאביו היה יהודי ונקרא [[רבא]], התלמוד מתייחס לכך ומפשר ש"תרי רב מרי בר רחל הוו" - כלומר שני אמוראים היו בשם זה. אגב תירוץ זה הינו ככל הנראה הוספה לתוך הטקסט התלמודי מתקופה מאוחרת יותר - ככל הנראה בתקופת ה[[סבוראים]].