הבדלים בין גרסאות בדף "מכללות בישראל"

* החוג לסיעוד ב[[מכללת צפת]]
 
==שלוחות של מוסדות אקדמאייםאקדמיים מחו"ל==
תואר המוענק ללומדים בשלוחות של מוסדות להשכלה גבוהה מחו"ל הפועלים בישראל - הוא תואר זר ואינו תואר אקדמי ישראלי מוכר. מוסדות שהם שלוחות של מוסדות להשכלה גבוהה מחו"ל אינם מוסדות המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה כמוסדות אקדמיים ישראליים. חלק מהגופים המפעילים שלוחות אלו כוללים את המילה "מכללה" בשמם, ולדוגמהלדוגמה: "המכללה לישראל", "רשת מכללות" וכדומה.
היו מקרים בעבר, בהםשבהם המועצה להשכלה גבוהה לא הכירה בתארים שהוענקו על ידי שלוחות מחו"ל, למשל בתוארי "[[אוניברסיטת לטביה]]".
 
==מכללות מקצועיות==