פתיחת התפריט הראשי

שינויים

נוספו 80 בתים, לפני שנתיים
*זיהוי תקלות וסיווגן במהלך טיסה
*לחימה אווירית/קרקעית בביצוע משמות או בזמן מילוט או הישרדות.
*הטסת המטוס/מסוק במידה וטייס נפגע/מצב חירום.
 
==שלבי ההכשרה==
משתמש אלמוני