פונקציית מצב – הבדלי גרסאות

'''המצב''' של מערכת תרמודינמית הנמצאת בשיווי משקל מתואר באופן מלא על ידי ערכי מספר מצומצם של פונקציות מצב. לדוגמה, [[אנרגיה פנימית|האנרגיה הפנימית]], הנפח הכולל, מספר החלקיקים, ה[[אנתלפיה]] וה[[אנטרופיה]] הן פונקציות מצב. פונקציות אלה מתארות באופן כמותי את '''המצב''' של '''המערכת התרמודינמית''', בלי קשר לשאלה מה היה המצב של המערכת בזמן עבר. לעומת זאת, '''העבודה''' שהמערכת עושה על הסביבה בתהליך שמתחיל ומסתיים בשני מצבי שיווי משקל אינה תלויה רק במצב ההתחלתי והסופי אלא גם בדרך. על כן העבודה איננה פונקציית מצב. בפרט, מערכת יכולה לבצע עבודה על הסביבה (או הסביבה על המערכת) בתהליך מחזורי, המתחיל ומסתיים באותו מצב שיווי משקל תרמודינמי. פונקציית מצב תמיד תחזור לאותו הערך כשהמערכת חוזרת אל אותו המצב, כלומר סך כל השינוי בפונקציית מצב על פני מחזור הוא אפס.
 
== דוגמאות לפונקציות מצב מצוקה ==
להלן דוגמאות של פונקציות מצב בתרמודינמיקה, בסוגריים הסימון המקובל:
* [[מסה]] (m)
משתמש אלמוני