הבדלים בין גרסאות בדף "בוגר אוניברסיטה"

מ
 
== התואר בישראל בשנות האלפיים ==
בשנת 2014/15 סיימו את לימודי התואר הראשון בישראל כ-49,700 סטודנטים{{הערה|1=ראה אתר הלמ"ס - [http://www.cbs.gov.il/reader/cw_usr_view_SHTML?MIval=cw_usr_view_SHTML&ID=910 -השכלה גבוהה], באתר [[הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה]]; ראו לוח 3.1}}:ישנם ישנו מספר רב של תארים המוכרים בישראל על ידי [[המועצה להשכלה גבוהה]]. אלה הם שמות התארים הנפוצים ביותר בישראל ב{{ה|עשור השני של המאה ה-21}}{{הערה|פרוט התארים המובא כאן מתייחס לתארים הניתנים בישראל ב{{ה|עשור השני של המאה ה-21}}. אופן מתן התארים ומשמעותם היה שונה בעבר, ואפשרי שישתנה בעתיד.{{ש}}משמעות התארים נקבעת על ידי האוניברסיטאות והמועצה להשכלה גבוהה בעת מתן התואר. משמעות שמות התארים שונה במקצת ממוסד למוסד. מעבר לכך, מערכת התארים משתנה ממדינה למדינה, כאשר לא ניתן לקבוע בוודאות שתואר באותו השם שניתן במדינה אחרת משמעותו זהה לתואר כזה הניתן בישראל.}}:
 
===תארים תלת-שנתיים===