הבדלים בין גרסאות בדף "תקנון הממשלה"

נוספו 1,091 בתים ,  לפני 14 שנים
←‏תוכן התקנון: הוספת סעיפים ופתיחת תת נושא חדש
(←‏תוכן התקנון: הוספת סעיפים ופתיחת תת נושא חדש)
== תוכן התקנון ==
סדר היום של ישיבות הממשלה:
* סדר היום של הממשלה, נקבעמשכה, והזמן שיוקצה לכל דובר יקבעו בידי ראש הממשלה.
* הממשלה מתכנסת לישיבה רגילה בכל [[יום ראשון]] באולם ישיבות הממשלה ב[[ירושלים]]. ראש הממשלה רשאי לכנס בכל עת ובכל מקום ישיבות ממשלה שלא מן המניין.
* בראש כל ישיבת ממשלה עומד ראש הממשלה, זולת אם נבצר מראש הממשלה לנהל את הישיבה ואז יעמוד בראשה מי שהוסמך לכך מטעם הממשלה (בד"כ [[ממלא מקום ראש הממשלה]]).
* נושאים לסדר היום מטעם שרי הממשלה יוגשו לפי הנהלים ל[[מזכיר הממשלה]] ובמידת הצורך ינתן שיקול דעת לראש הממשלה בדחיפות הנושא לסדר היום. (ראה בהמשך)
* לעיתים מזדמנות, או לפי בקשת ראש הממשלה, יתנו סקירות בטחוניות ומדיניות ע"י השרים הנוגעים בדבר, ויש שיערכו דיונים על סקירות אלו לפי קביעתו של ראש הממשלה.
* הצעה המחייבת פרסום ב[[רשומות]], תכלול טיוטה לפירסום ברשומות.
* באם התגלע מחלוקת בין שרים לגבי הפעלת סמכות המצוייה בשניהם ולא הגיעו לעמק השווה תוך 30 יום יובא הדבר להכרעת ראש הממשלה.
* מזכיר הממשלה יכין את סדר היום לממשלה 48 שעות לפני כינוסה ויאפשר, במידה והחומר אינו נוגע לענייני ביטחון או עניינים סודיים, לאפשר את עיונם של השרים בחומר.
* כל החומר העומד לעיון הממשלה ימוספר באופן סידורי.
* שר רשאי להגיש שאלילות לשר אחר והלה ישיב לו תוך 5 ימים. באם לא השיב השר הנשאל או תשובתו אינה מספקת רשאי השר השואל לבקש מראש הממשלה להעלות את השאלה בישיבת הממשלה ואף לקיים עליה דיון. ראש הממשלה רשאי לאשר שאלילות דחופות שיענו בישיבת הממשלה ובלבד שזאת תינתן בכתב לפני הישיבה לראש הממשלה ולשר הנוגע בדבר. שאלה שפורסמה מראש אין לענות עליה.
 
* קבלת החלטות בידי הממשלה תעשה לפי הנהלים. (ראה בהמשך)
 
=== דרך הגשת נושא לסדר היום של הממשלה ===
חתימה על [[אמנה|אמנה בנלאומית]] (בשונה מאשרורה) אינו מצריך את הגשתה על שולחן הכנסת, אלא הגשתה למזכיר הממשלה בצירוף תרגום לעברית וחוות דעתו של שר החוץ ושר המשפטים.
שר המבקש להעלות הצעה לאשרור אמנה בישיבת הממשלה יגיש עם 10 עותקים לפחות למזכיר הממשלה לפני ישיבת האישור והלה יעבירה לידי הכנסת לשם עיון, ובאם נדרש לאישרורה. יצויין בהצעת אישרור האמנה חוות דעתם של שר האוצר והחוץ וכן האם נדרשים שינוייי חקיקה על מנת לאשררו. לא תוגש הצעה לעיון הכנסת אם מפאת סודיותה או דחיפותה לא ניתן להציגה וזאת באישור [[משרד החוץ|שר החוץ]] ו[[משרד המשפטים|שר המשפטים]].
 
=== קבלת החלטות בממשלה ===
372

עריכות