הבדלים בין גרסאות בדף "עקרון האיסור של פאולי"

מ
מ (בוט: החלפת טקסט אוטומטית (-([א-תְֱֲֳִֵֶַָֹֻּּׁׂ]\W*)(?:‎|‏)+ +\1))
עקרון האיסור של פאולי מתייחס לפרמיונים בלבד (יש סוג נוסף של חלקיקים הנקראים [[בוזון|בוזונים]] ואינם מקיימים את עקרון האיסור). לעיקרון יש שני ניסוחים (חזק וחלש):
* ניסוח חלש - שני פרמיונים לא יכולים להימצא באותו מצב קוונטי.
* ניסוח חזק - המצב שמתאר שני חלקיקים, או יותר, שהינםשהם פרמיונים זהים, הוא מצב '''[[פונקציות זוגיות ואי-זוגיות|אנטי סימטרי]] להחלפה''' בין '''כל''' זוג חלקיקים במערכת.
 
הערה: הניסוח החזק הוא חלק מ[[משפט הספין סטטיסטיקה]]
<math>\hat A = {1\over \sqrt N!}\sum_{p \in S_N}\sgn(p) \hat P_p</math>
 
בעזרת אופרטור זה נוכל לקבל מצב עצמי אנטי סימטרי של ההמילטוניאן שהינו אנטי סימטרי:
 
<math>\hat A|n_1,n_2,...,n_N\rangle</math>
 
מצב זה הינוזהו מצב עצמי פיזקאליפיזיקלי - כיוון שהוא יכול לתאר מערכת פיזיקאליתפיזיקלית של פרמיונים, הוא אנטי סימטרי...
 
 
אם פונקציית הגל ממרחב הספין סימטרית אז פונקציית הגל המרחבית אנטי סימטרית, ובאותו אופן באזורים קרובים זה לזה פונקציית הצפיפות של הפרמיונים שואפת לאפס, זה כמובן מצב עדיף, האלקטרונים הדוחים זה את זה מעדיפים "להיפגש" כמה שפחות.
 
הערה: ההסבר הנ"ל הינוהוא "[[הוכחה בנפנופי ידיים|נפנוף ידיים]]", כוחות החילוף יכולים לגרום למצב אנטי סימטרי מרחבי להיות עדיף אנרגטית או למצב סימטרי הכל כתלות בפרמטרים של הבעיה (קרי ההמילטוניאן){{הערה|1=להרחבה בנושא ראו: Quantum Mechanics (Non-relativistic Theory) by Landau & Lifshitz (vol.3) 3rd Ed. QC174.12L3513 1976 530.12 page 228 section 62}}.
 
כך קיבלנו כוחות בין החלקיקים הנובעים מעקרון האיסור, כוחות חילוף, בעזרת כוחות אלו ניתן לדוגמה להבין את תופעת ה[[פרומגנט|פרומגנטיזם]] ([[מודל אייזינג]]).