הבדלים בין גרסאות בדף "עקרונות חשבונאיים מקובלים"

(←‏עקרון הישות הנפרדת: הסרת פסיק מיותר)
 
===עקרון העקביות (השוואתיות)===
בהתאם לעקרון זה, מצווה העסק לדווח באופן אחיד ועקיב אודות תוצאות פעולתו ומצבו במהלך התקופות החשבונאיות. מטרת העיקרון היא לאפשר השוואה בין תקופות חשבונאיות , ולמנוע אפשרות של הטיית נתונים, בפרט בנושאים שבהן ניתן להשתמש במספר שיטות חישוב; למשל אופן חישוב פחת, הפרשה לחובות מסופקים וכו'), במידה ויחול שינוי באופן הרישום נאזכר זאת בביאורים הנלווים לדוחות הכספיים.
 
===עקרון ההמשכיות===
משתמש אלמוני