שפה קריאולית – הבדלי גרסאות

אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
'''שפה קְרֵיאוֹלִית''' היא [[שפה טבעית]], שהתפתחה מתמהיל של כמה שפות, אך התנתקה מהן במידה מספקת כדי להיחשב לשפה עצמאית. שפות קריאוליות מתפתחות משפות [[פידג'ין]], אולם בשעה ששפות פידג'ין הן בעלות דקדוק פשוט ומשמשות בעיקר לצורך תקשורת בין דוברי שפות שונות, שפות קריאוליות הן בעלות [[דקדוק]] מורכב ועקבי ככל שפה טבעית. הן כוללות על פי רוב יסודות לשוניים, כמו מבנים [[תחביר]]יים ותכונות [[פונולוגיה|פונולוגיות]], שלא נמצאו בשפת הפידג'ין שקדמה להן, והן משמשות לתקשורת פנים-קהילתית ונרכשות על ידי ילדים כשפות אם.
 
שפתשפות הפידג'ין שקדמהשמהן לשפהנוצרות הקריאוליתשפות קריאוליות נוצרהמתפתחות מעירוב של שתי שפות לכל הפחותלפחות, בדרךובדרך כלל שלוש או יותר. לרובהללו כוללות על פי מדובררוב בשפהשפה אחת של שכבהקבוצה חברתית שלטת, כמו שפותיהן של המדינות ה[[קולוניאליזם|קולוניאליות]] האירופאיות, ושל מספרומספר שפות של שכבות חברתיותאוכלוסיות חלשות, למשלכגון אוכלוסיות מקומיותילידיות של עובדיםאו וקהילותקהילות של עובדים זרים (ובעבר של עבדים). ברובבמרבית המקרים הללו, עיקר אוצר המילים של השפה הקריאולית מקורו בשפתה של השכבה החברתיתהקבוצה השלטת.
 
נהוג לסווג שפות קריאוליות כמבוססותבהתאם על השפותלשפות שתרמו להן את אוצר המילים הרב ביותר. רוב השפות הקריאוליות מבוססות על [[פורטוגזית]], [[צרפתית]], [[אנגלית]] ו[[הולנדית]]. קיימות (או התקיימו בעבר) גם שפות קריאוליות המבוססות על [[גרמנית]], [[ספרדית]], [[דנית]], [[מלאית]], [[ערבית]], ועל שפות [[אפריקה|אפריקאיות]].
 
בנוגע לשפות מסוימות (למשל שפת ה[[סנגו|סָנְגוֹ]]) אין תמימות דעים בין החוקרים באשר להיותן שפות קריאוליות, שפות פידג'ין או פשוט שפות שעברו תהליך התפתחות ושינוי רגיל שכלל, למשל, שאילה מסיבית של מילים לועזיות.
משתמש אלמוני