הבדלים בין גרסאות בדף "השכר הממוצע בישראל"

מ
"השכר הממוצע למשרת שכיר" הוא מדד שמחושב על ידי [[הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה]] (ובקיצור: הלמ"ס) כאינדיקטור לשינויים בגובה השכר במשק. המדד מחושב על ידי חלוקת סך כל השכר (במחירים קבועים ובמחירים שוטפים) בש"ח במדד משרות השכיר.
 
מדד משרות השכיר - הוא מספר השכירים (הקבועים והארעיים) המופיעים בגיליונות השכר של חברות ומוסדות , שעבדו באותו חודש לפחות יום אחד (או נעדרו זמנית בתשלום). שכירים שמופיעים בגיליונות השכר של יותר ממוסד אחד באותו חודש - נספרים כמספר הפעמים שהם מופיעים. מכאן שלמעשה מתייחסים הנתונים למספר משרות השכיר שבעבורן שולמה משכורת באותו חודש ולא למספר השכירים בפועל.
 
הנתונים נאספים על ידי מדגם מקרב העובדים הישראלים המכסה כ-65% מסך כל משרות השכיר בישראל ו-78% מסך כל משרות השכירים עובדי חו"ל.