הבדלים בין גרסאות בדף "אויפן פריפעטשיק"

נוספו 494 בתים ,  לפני 4 שנים
←‏מילות השיר: ניקוד המילים באידית
מ (בוט: החלפת טקסט אוטומטית (-{{רן| +{{שורות|))
(←‏מילות השיר: ניקוד המילים באידית)
{{שורות|'''השיר המקורי ביידיש'''
 
{{ציטוטון|אויפןאוֹיפְן פריפעטשיקפְּרִיפֶּעטְשִיק ברענטבְּרֶענְט אַ פייערלפַיֵיערְל
אוּן אִין שְׁטוּבּ אִיז הֵייס,
און אין שטוב איז הייס,
אוּן דֶער רֶבִּי לֶערְנְט קְלֵיינֶע קִינְדֶערְלֶעךְ
און דער רבי לערנט קליינע קינדערלעך
דֵעם אַלֶף־בֵּית.}}
דעם אלף־בית.}}
 
'''רעפריין:'''
 
{{ציטוטון|זָאגְט זְשֶע, קִינְדֶערְלֶעך, גֶעדֶענְקְט זְשֶע טַייעֶרֶע,
{{ציטוטון|זאגט זשע, קינדערלעך, געדענקט זשע טייערע,
ווָאס אִיר לֶערְנְט דָא;
וואס איר לערנט דא;
זָאגְט זְשֶע נָאךְ אַ מָאל, אוּן טאַקֶע נָאךְ אַ מָאל:
זאגט זשע נאך אַ מאל, און טאַקע נאך אַ מאל:
קמץ־אלףקָמֶץ־אַלֶף: אָ!
 
לֶערְנְט, קִינְדֶער, מִיט גְרוֹיס חֶשֶׁק,
לערנט, קינדער, מיט גרויס חשק,
אַזוֹי זָאג אִיךְ אַייךְ אָן;
אזוי זאג איך אייך אן;
ווֶער סְ'ווֶעט גִיכֶער פוּן אַייךְ קֶענֶען עִבְרִי,
ווער ס'וועט גיכער פון אייך קענען עברי,
דֶער בַּאקוּמְט אַ פאָהן.
דער באקומט א פאהן.
 
לֶערְנְט, קִינְדֶער, הָאט נִישְׁט מוֹרָא,
לערנט, קינדער, האט נישט מורא,
יֶעדֶער אָנְהֵייבּ אִיז שְׁווֶער;
יעדער אנהייב איז שווער;
גְלִיקְלֶעךְ דֶער ווָאס הָאט גֶעלֶערְנְט תּוֹרָה,
גליקלעך דער וואס האט געלערנט תורה,
צִי דַארְף אַ מֶענְטְש נָאךְ מֶער?
צי דארף א מענטש נאך מער?
 
אִיר ווֶעט, קִינְדֶער, עֶלְטֶער ווֶערְן,
איר וועט, קינדער, עלטער ווערן,
ווֶעט אִיר אַלֵיין פַארְשְׁטֵיין,
וועט איר אליין פארשטיין,
ווִיפְל אִין דִי אוֹתִיוֹת לִיגְן טְרֶערֶן
וויפל אין די אותיות ליגן טרערן
אוּן ווִיפְל גֶעווֵיין...
און וויפל געוויין...
 
אַז אִיר ווֶעט, קִינְדֶער, דֶעם גָלוּת שְׁלֶעפְן,
אז איר וועט, קינדער, דעם גלות שלעפן,
אוֹיסְגֶעמוּטְשֶעט זַיין,
אויסגעמוטשעט זיין,
זָאלְט אִיר פוּן דִי אוֹתְיוֹת כּוֹח שֶעפְן,
זאלט איר פון די אותיות כוח שעפן,
קוּקְט אִין זֵיי אַרַיין.}}}}
קוקט אין זיי אריין.}}}}
 
| valign="top" style = "width:24em;"|
123

עריכות