הבדלים בין גרסאות בדף "יחידת מסה אטומית מאוחדת"

הוסף מידע
(תיקון)
(הוסף מידע)
 
==נוסחה למעבר ממסה אטומית למסה מולרית==
המסהה[[מסה אטומית|מסה האטומית]] או ה[[מסה מולקולרית|מסה המולקולרית]] של חומר, ביחידות מסה אטומית מאוחדת, שווה ל[[מסה מולרית|מסה המולרית]] של [[מול]] אחד של אותו חומר, ב[[גרם|גרמים]]. שני הנתונים שווים בדיוק, לפי עצם הגדרתו של [[מספר אבוגדרו]]: "מספר חלקיקים השווה למספר האטומים המצויים ב-12 גרמים של פחמן-12". מכיוון שהמסה האטומית של פחמן-12 היא בדיוק {{משמאל לימין|12 u}}, גם זאת לפי הגדרה, מובן כי קיימת זהות בין המסה המולרית של חומר, ביחידות g/mol, לבין מסתו האטומית או מסתו המולקולרית ביחידות u.
 
לדוגמה, אם מסתה של מולקולה אחת היא {{משמאל לימין|150,000 u}}, מסתו של מול אחד, (כלומר, מספר אבוגדרו של מולקולות כאלו), היא 150 גרם, לפי החישוב:
 
{{משמאל לימין|150,000 × 6.022140857 × 10<sup>23</sup> × 1.66053904 × 10<sup>-27</sup> kg {{=}} 1500.15 kg {{=}} 150 g}}
 
אםכאשר חומרהחומר הנמדד הוא מולקולה מכילהמכילה יותר מסוג אחד של אטום, יש לשקלל את שיעורי האטומים השונים שבתוך החומרהמולקולה כדי למצוא את מסתומסתה האטומית ומסתוהמולקולרית המולריתוהמולרית. לדוגמה, [[מים]] הם בעלי ה[[נוסחה מולקולרית|נוסחה המולקולרית]] H<sub>2</sub>O, כלומר, כל מולקולה מכילה שני אטומי מימן ועוד אטום חמצן. מכיוון שיסודות שונים מופיעים בטבע כתערובת של איזוטופים שונים בעלי [[מספר מסה]] ומסה אטומית שונה, יש להשתמש בנתון של [[משקל אטומי]], או מסה אטומית יחסית (relative atomic mass). המסההמשקל האטומית היחסיתהאטומי של מימן היא ~הוא {{משמאל לימין|1.00800794 u}}. המסה האטומיתהמשקל היחסיתהאטומי של חמצן היאהוא {{משמאל לימין|15.9994 u}}. לפיכך, המסה המולקולרית של מים היא
הווה אומר, אם המסה האטומית של חומר מסוים היא {{משמאל לימין|150,000 u}}, אז 1mol = 150,000 [[גרם|g]].
 
{{משמאל לימין|2 × 1.00794 + 15.9994 {{=}} 18.01528 u}}
אם חומר מכיל יותר מסוג אחד של אטום, יש לשקלל את שיעורי האטומים השונים שבתוך החומר כדי למצוא את מסתו האטומית ומסתו המולרית. לדוגמה, [[מים]] הם בעלי ה[[נוסחה מולקולרית|נוסחה המולקולרית]] H<sub>2</sub>O, כלומר, כל מולקולה מכילה שני אטומי מימן ועוד אטום חמצן. מכיוון שיסודות שונים מופיעים בטבע כתערובת של איזוטופים שונים בעלי [[מספר מסה]] ומסה אטומית שונה, יש להשתמש בנתון של [[משקל אטומי]] או מסה אטומית יחסית (relative atomic mass). המסה האטומית היחסית של מימן היא ~ {{משמאל לימין|1.008 u}}. המסה האטומית היחסית של חמצן היא {{משמאל לימין|15.9994 u}}. לפיכך, המסה המולקולרית של מים היא
 
והמסה המולרית של מים היא {{משמאל לימין|2 × 1.008 + 15.9994 ≈ 18.015401528 ug/mol}}.
 
==ראו גם==