הבדלים בין גרסאות בדף "פסיכולוגיה חינוכית"

 
==תפקידי הפסיכולוגים החינוכיים==
תפקיד מרכזי של הפסיכולוגים החינוכיים בבית הספר הוא עבודה מערכתית בתוך בית הספר מתוךובגן מטרתהילדים, עלבמטרה לקדם את [[רווחה נפשית|רווחתם הנפשית]] של הילדים בתוך מסגרתהמסגרת בית הספרהחינוכית. הפסיכולוג החינוכי ייזוםעוסק בין השאר באבחון ארגוני ו[[ייעוץ ארגוני|ייעוץ]] בהתאם להנהלת בית הספר, וכן עשוי ליזום פעילויות מניעה בתחומים שונים כמו קידום [[אקלים חינוכי]] מיטבי, [[חינוך מיני|חינוך למיניות בריאה]], מניעת [[נשירה מהלימודים]], הכנת הצוות החינוכי להתמודדות מול מקרי חירום, [[אובדנות]], [[אלימות]] ובעיות התנהגות. חלק נכבד מהעבודה הוא מול הצוות המוביל בבית הספר, בעיקר [[מנהל בית ספר|מנהלת בית הספר]], ה[[יועץ חינוכי|יועצת החינוכית]], רכזת תחום ה[[שילוב בחינוך|שילוב]] בבית הספר, ועוד. כן ניתנים ייעוץ ותמיכה למורים ומנהלים סביב תחושת ה[[מיטביות]] שלהם וייעול העבודה החינוכית הכיתתית והמערכתית.
 
במימד הפרטני, הפסיכולוג יסייעמסייע לצוות לאתר ילדיםתלמידים שמתקשים להתאים את עצמם למסגרת החינוכית, ולקדם תהליכים של עבודה מול הצוות והוריםוההורים במטרה להיטיב עם הילד. לעתים יכלולכולל תהליך זה גם מימד אבחוני, שבסופו תתקבל החלטההמלצה לזכאות לשעות שילוב, או לזכאות לשירות חינוך מיוחד בתוך בית הספר או לזכאות למסגרת שללמסגרות [[חינוך מיוחד]]. לעתים הפסיכולוג יבצעמבצע גם התערבויות טיפוליות בתוך בית הספר, עם הורים, ילדים וצוות, כגון [[טיפול פסיכולוגי]] או [[הדרכת הורים]]. בשונה מפסיכולוגיתמפסיכולוגים קליניים, הפסיכולוג החינוכי יחזיקמחזיק לנגד עיניו באופן חי וברור את השפעתההשפעה ההדדית של הסביבה החינוכית על הילד ולהפך, ודרךולכן הוא מנסה דרך עבודה עם צוות בית הספר וההורים, ינסה להביא גם לשינוי בסביבה אשר ייטיבמיטיב עם הילד. בדרך כלל ההתערבויות בתוך בית הספר יהיו קצרות וממוקדות.
חלק נכבד מהעבודה יהיה מול הצוות ובעיקר מול יועצת בית הספר.
 
במימד הפרטני הפסיכולוג יסייע לצוות לאתר ילדים שמתקשים להתאים את עצמם למסגרת החינוכית, ולקדם תהליכים של עבודה מול הצוות והורים במטרה להיטיב עם הילד. לעתים יכלול תהליך זה גם מימד אבחוני שבסופו תתקבל החלטה לזכאות לשעות שילוב, או לזכאות לשירות חינוך מיוחד בתוך בית הספר או לזכאות למסגרת של חינוך מיוחד. לעתים הפסיכולוג יבצע גם התערבויות טיפוליות בתוך בית הספר, עם הורים ילדים וצוות. בשונה מפסיכולוגית קליניים, הפסיכולוג החינוכי יחזיק לנגד עיניו באופן חי וברור את השפעת הסביבה החינוכית על הילד, ודרך עבודה עם צוות בית הספר וההורים, ינסה להביא גם לשינוי בסביבה אשר ייטיב עם הילד. בדרך כלל ההתערבויות בתוך בית הספר יהיו קצרות וממוקדות.
 
==הכשרה==