הבדלים בין גרסאות בדף "חוק שיווי זכויות האישה"

אין תקציר עריכה
מ (עימוד בפרק קישורים חיצוניים (בוט סדר הפרקים))
'''חוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951'''{{הערה|עד לשנת 2000 נכתב "חוק שיווי זכויות האשה"}} נועד להבטיח [[שוויון זכויות]] ל[[אישה|נשים]]. "מטרתו של החוק, כפי ששמו מעיד עליו, היא להשוות אשה לאיש, ולמנוע ולעקור כל אפליה משפטית שהיא לרעת האשה".{{הערה|שופט [[בית המשפט העליון]], [[משה זילברג]], בבג"ץ 49/54 מלחם נגד השופט השרעי, פ"ד ח 910}}
 
החוק הוגש ל{{ה|אספה המכוננת}} על ידי [[ממשלת ישראל|הממשלה]],{{הערה|הצעת חוק שווי זכויות האשה, תשי"א-1951, ה"ח 75 מיום 9 במאי 1951}} בהתאם לקווי היסוד של [[הממשלה הראשונה]], שבהם נאמר: "יקויים שוויון מלא וגמור של האשה - שוויון בזכויות ובחובות, בחיי המדינה, החברה והמשק ובכל מערכת החוקים". בעת הדיון בכנסת בהצעת החוק הסביר ראש הממשלה, [[דוד בן-גוריון]]: "החוק המוצע על ידי הממשלה רוצה לקבוע עיקרון פשוט וברור: לאשה יש כל הזכויות שיש לגבר. יש מקרים שמקנים לאשה זכויות יתר כשהאשה היא בהריון או בלידה, כי רק האשה יכולה להרות וללדת, אבל בדרך כלל אנו רוצים שתהיה שוות זכויות".{{הערה|[[דברי הכנסת]] 9 (התשי"א) עמ' 2181}} החוק אושר ב-[[17 ביולי]] [[1951]].{{הערה|שם=נבו|[http://fs.knesset.gov.il//1/law/1_lsr_209710.PDF חוק שיווי זכויות האשה, תשי"א-1951], ס"ח 82 מיום 26 ביולי 1951}}
 
==סעיפי החוק==
 
בנוסח המקורי של החוק נכלל סעיף 6, שכלל הסתייגות נוספת מעקרון השוויון: "אין חוק זה בא לפגוע בכל הוראת חוק הבאה להגן על האשה באשר היא אשה". סעיף זה בוטל בשנת 2000{{הערה|שם=ת2000|[http://fs.knesset.gov.il//15/law/15_lsr_300201.pdf חוק שיווי זכויות האשה (תיקון מס' 2), התש"ס-2000], ס"ח 1735 מיום 9 באפריל 2000}} והוחלף במספר סעיפים אחרים, ביניהם סעיף 1ג. הקובע שהחוק בא להוסיף על זכויות האישה ולא לגרוע מהן.
 
==היסטוריה ותיקונים לחוק==
"חוק שיווי זכויות האישה תשי"א-1951", המקורי היה החקיקה הראשונה בנושא שיווי זכויות האישה בישראל. המטרות המוצהרות של חוק זה היו: להביא לידי כך שיחול דין ומשפט שווה וזהה לכל פעולה שתתבצע על-ידי נשים וגברים כאחד, ותחייב את שני המינים לאותם הזכויות והחובות (ובתוך כך דין שווה בדיני ירושה, עיזבון, קניין ואפוטרופסות על הילדים). כמו כן קבע החוק כי נדרש אישור האישה להתרת קשרי נישואין, בחוק זה היו מספר סייגים בתחומי הנישואים והגירושין, שנקבעו שיהיו בטיפול בתי הדין הרבניים.{{הערה|שם=חוק שיווי זכויות האישה|[https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/317_004.htm חוק שיווי זכויות האישה, אתר נבו.]}} בשנת [[1992]] הקימה הכנסת את הוועדה לקידום מעמד האישה, שקיבלה בשנת [[1996]] מעמד סטטוטורי והתפתחה ב[[1998]] לוועדה לרשות לקידום מעמד האישה במשרד ראש הממשלה, מתפקיד ייעוצי בעיקרו לתפקיד ביצועי, ברשות המקיימת כוח אדם ומשאבים.{{הערה|[https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p213k1m2_001.htm חוק הרשות לקידום מעמד האשה, תשנ"ח-1998, אתר נבו.]}}
 
*תיקון 1 לחוק נקבע בשנת [[1995]] תחת "חוקי הירושה תשכ"ה-1995". מטרת התיקון היה להביא לשיווין זכויות תחת חוקי הירושה והעיזבון, והרחבת הזכויות במעמד דין. זאת תוך הכללת מעמד וזכויות בת זוג נוספת, או ידועה בציבור לעיזבון מת תחת חוקי הירושה.{{הערה|שם=חוק שיווי זכויות האישה}} באותה השנה הקים נציב שירות המדינה, בהתאם לתיקון מס' ‎ 7ל"חוק שירות המדינה (מינויים - ‎1959)", את האגף לקידום ושילוב נשים בנציבות שירות המדינה.{{הערה|[https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p221k1_001.htm חוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959]}}
 
*תיקון 2 נקבע בשנת [[2000]] תחת "חוק שיווי זכויות האישה (תיקון מס׳ 2) התש"ס-2000" וביקש לוודא שוויון מלא בין המינים לפי עקרונות [[מגילת העצמאות]] של [[מדינת ישראל]], תוך הרחבת זכויות האישה מהתחום המשפטי ובתחומים נוספים כמו: קיום בכבוד אנושי, עבודה, חינוך, השכלה, בריאות, דיור, איכות סביבה ורווחה חברתית. בנוסף נקבע כי לנשים קיימת זכות מלאה על גופן. בנוסף זכות להגנה מפני אלימות, הטרדה מינית, ניצול מיני וסחר גוף. בתחום הביטחון{{הערה|צה"ל, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר וארגוני הביטחון האחרים}} נקבע כי לאישה זכות שווה למלא כל תפקיד. בתחום הציבורי{{הערה|הכולל: משרד ממשלתי, יחידותיו ויחידות הסמך, חברה עירונית, תאגיד או גוף ציבורי שהוקם בחוק, חברה ממשלתית}} נקבע לקבוע ייצוג הולם של נשים בוועדות המכרזים והמינויים למשרות ובדירוגים השונים בקרב ההנהלה, הדירקטוריון והמועצה. זאת תוך קידום העדפה מתקנת לטובת נשים.{{הערה|שם=חוק שיווי זכויות האישה}} בשנת 2000 נקבע כי תמונה יועצת לקידום מעמד האישה בתחום הרשות המקומית.{{הערה|[https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p213_151.htm חוק הרשויות המקומיות (יועצת לקידום מעמד האישה), תש"ס-2000]}} בשנת 2001 החילו את "ישיבת ועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי" שפועל מידי פעם עד היום.
 
*בשנת [[2005]] נקבעו תיקונים 3-4 לחוק שיווי זכויות האישה נקבע כשמטרת התיקונים להרחיב את הגופים והוועדות עליהם חל הציווי לתת ביטוי הולם לשני המינים. ובהם: הוועדה לקידום מעמד האישה לפי "חוק הרשות לקידום מעמד האישה התשנ"ח-1998", וועדות ציבוריות (שחבריה נבחרי ציבור), צוות או וועדה שנבחרה לצורך עיצוב מדיניות ציבורית בכל נושא לרבות חוץ וביטחון או מניעה, ניהול או פתרון של סכסוך מדיני, בינלאומי, לרבות משא ומתן, חתימה על הסכם ביניים או שלום. ועדה שמינה סגן שר או מנהל כללי של משרד ממשלתי. כלומר, קביעה למתן ביטוי וייצוג הולם לנשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה בוועדות וצוותים ציבוריים שמונו על-ידי רה"מ, הממשלה, שר, סגן שר או מנהל כללי של משרד ממשלתי. בנוסף נקבע כי כל גוף האחראי על הקמת וועדות או צוותים יאלץ לדווח לרשות לקידום מעמד האישה בכנסת על המינויים וקביעתם לפני תחילת פעילות הוועדות, זאת תוך התחשבות בחוק ובצורך לנתינת ייצוג הולם לנשים בוועדות הציבוריות. כך שבמקרה והרשות לקידום האישה תחליט כי לא ניתן ייצוג הולם לנשים, הרשות תפנה לגוף הממנה ותפרט את עמדתה בנושא ולמה זה קרה. בנוסף נקבע כי הרשות תמסור דין וחשבון שנתי על המינויים ביחידתם לוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת, ובו יפורט עמדת הרשות על הייצוג ההולם ואופן הטיפול בו לפי חוקי הרשות לקידום מעמד האישה.{{הערה|שם=חוק שיווי זכויות האישה}}
 
*תיקון 5 מאותה השנה נקבע תחת "חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס״ה-2005" וקבע שאין לפגוע בהוראות שהתייחסו לנשים תחת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים.
 
*תיקון 6 משנת [[2007]] נקבע תחת "חוק השלכות מגדריות בחקיקה (תיקוני חקיקה), התשס״ח- 2007". מטרת התיקון היה להבטיח בחינת השלכות מגדריות של חקיקה מוצעת עוד בתקופת הליכי החקיקה. כמו כן נקבע כי יש להגיש חוות דעת מגדריות על כל הצעת חוק וחקיקה אשר עתידות להיות להן או שיש להן השלכות על השוויון בין נשים לגברים. או הנוגעות לאחת מתחומי פעולתה של הרשות. ובתוך כך שעל הרשות לקידום מעמד האישה להגיש דין וחשבון הכוללים חוות דעת מגדרית טרם כל דיון המתנהל באחת מועדות הכנסת בנושאי הצעות חוק וחקיקה.{{הערה|[https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005, אתר נבו.]}}
 
*תיקון 7 משנת [[2008]] תחת "חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (מס' 2) התשי"א-1951" שם לו למטרה להבטיח איסוף, עיבוד ופרסום מידע סטטיסטי בנושאי מגדר בגופים הציבוריים. בתוך כך נקבע כי יש להסמיך לכל לשכה או גוף ציבורי, לרבות [[הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה]] עובד שיהיה אחראי על עיבוד ועריכת הנתונים הסטטיסטים. זאת תוך שילוב התייחסות למגדר וניסיון לבחינה ואבחנה של פעולות ונהלים שעלולים להיות בעלי ההשלכות המגדריות או עניינים שעלולים להיות להם השלכות מגדריות, בסייג לאם יש טעמים המצדיקים שלא לעשות זאת. בנוסף נקבע כי הלמ"ס יכיל בתחומי מחקריו גם מגדר ויפרסם אחת לשנה דין וחשבון שיכלול פעילות סטטיסטית המתייחסת למגדר.{{הערה|1=[https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSrNvAu-LSAhVkLsAKHU2EDigQFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.knesset.gov.il%2Fprivatelaw%2Fdata%2F17%2F3%2F220_3_1.rtf&usg=AFQjCNE3Pe45aJIZz36QfdwZjBXG6Ah4kg&sig2=o5hReKsIOnvJ5c9ivLxKNg חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (מס' 2) התשי"א-1951]}} בנוסף באותה השנה נקבע החוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים.{{הערה|[https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_945.htm חוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, תשס"ח-2008]}}
 
*תיקון 8 נקבע בשנת [[2008]] ומטרתו הבטחת ציון שני שמות ההורים לילד/ה בטפסים ובמסמכים הרשמיים, בסייג על ככל שהדבר ידוע לאותו אדם.{{הערה|שם=חוק שיווי זכויות האישה}}
 
*תיקון 9 נקבע בשנת [[2011]] תחת "חוק להרחבת הייצוג ההולם לנשים (תיקוני חקיקה) התשע"א-2011". מטרת התיקון היה לקדם את מימוש חובת הייצוג ההולם של נשים בוועדות בחוקי הרכבת הוועדות וההרכבים המדינתיים השונים. שהתווספו אליהם: ועדות החקירה של ביה"מ העליון, וועדת הבדיקה הממשלתית. בנוסף נקבע כי לצורך מימוש חובת הייצוג הנשי בוועדות, הרשות לקידום האישה בכנסת תאגד תחתה מאגר קו"ח של נשים בעלות כישורים מתאימים שונים וזאת בהסכמתן ופנייתן לצורך הגשתן מועמדותן למרכיבי הוועדות הציבוריות השונות. כך שבמקרה וגוף הממונה על הרכבת ועדה ציבוריות לא הצליח לאתר אישה שתשתלב בוועדה, יפנה אותו גוף לרשות לקבלת רשימת מועמדות לבחינה.{{הערה|שם=חוק שיווי זכויות האישה}}
 
*תיקון 10 נקבע בשנת [[2014]] תחת "חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון מס' 3) התשע"ד-2014". מטרת התיקון לקבוע התייחסות לפי מין בפרסום המכרזים, במשרות למכרז, חקיקת מינוי, חוזה, שכר ונושאי משרה.{{הערה|[https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P222K2_002.htm חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו-1996]}}
 
===תיקונים לחוק===
* {{חוק|2001216}}
* {{חילן||חוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951|חקיקה/חוקים-שונים/חוק-שיווי-זכויות-האישה}}
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p176_020.htm תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), תשס"א-2001.] אתר נבו.
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_945.htm חוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, תשס"ח-2008.] אתר נבו.
* [http://www.csc.gov.il/units/woman/pages/default.aspx האגף לשוויון מגדרי,] [[נציבות שירות המדינה]].
* [http://hofesh.org.il/articles/woman/women-rights.html לכל אישה זכות על גופה ורוחה, על כבודה וחירותה]
 
==ראו גם==
*[[ועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי]]
 
==הערות שוליים==
משתמש אלמוני