הבדלים בין גרסאות בדף "בתים ושדות בתקופת היובל"

ב[[תוספתא]] מבואר ששדה אחוזה האמורה אינה עוברת לרשות הכהנים עד יום הכיפורים של תחילת [[שנת היובל]]{{הערה|1=תוספתא מנחות יג ג, וכן כותב רש"י ויקרא כז כא}}. אולם, לפי הרמב"ם, השדה יוצאת בראש השנה של היובל.
== שדה מקנה ==
{{ערך מורחב|שנת היובל}}
שדה מקנה היא שדה שאדם קנה מאדם אחר והיא חוזרת לבעלים המקורי ביובל.
=== מכירה ===
=== הקדשה ===
שדה מקנה שהוקדשה לא יוצאת לכהנים ביובל, אלא חוזרת לבעלים המקורי כי [[אין אדם אוסר דבר שאינו שלו]], והקונה לא יכול להקדיש את השדה לתקופה שאחר היובל. מבחינת גאולת שדה מקנה שהוקדשה, אין הבדל בין המקדיש לכל אדם, כי השדה לא באמת שלו.
 
== בתי ערי חומה ==
{{ערך מורחב|עיר מוקפת חומה מימות יהושע בן נון}}