הפילוג בקיבוץ המאוחד – הבדלי גרסאות

 
== הרקע לפילוג ==
מאז הקמת הקיבוץ המאוחד שררה בו מתיחות על דרכו, אך הקיבוץ פעל כתנועה עצמאית אחת והוגדר כחלק אינטגראלי מהתנועה הציונית והסתדרות העובדים. תושביו לא חויבו להשתייכות מפלגתית כלשהי, מכיוון שרק בדרך זו ניתן היה לבנות יישובים גדולים הפתוחים לקליטה. −לאחר קום המדינה המצב השתנה, החל תהליך של היפרדות מצד חברי מפא"י בקרב קיבוצים אשר היו חצויים מבחינה מפלגתית. החרפת [[המלחמה הקרה]] בעולם הטילה באותה עת את צילה על ישראל. ממשלת ישראל קיימה מדניות של אי-הזדהות אך עם החרפת המלחמה הקרה זנחה את מדיניותה והביעה תמיכה ב[[גוש המערבי]] על ידי משלוח תרופות ל[[דרום קוריאה]]. דבר זה גרם להחרפה במדיניות הפנים של הממשלה ביחסה כלפי [[מפ"ם]]. לאחר קום המדינה המצב השתנה, החל תהליך של היפרדות מצד חברי מפא"י בקרב קיבוצים אשר היו חצויים מבחינה מפלגתית. החרפת [[המלחמה הקרה]] בעולם הטילה באותה עת את צילה על ישראל. ממשלת ישראל קיימה מדניות של אי-הזדהות אך עם החרפת המלחמה הקרה זנחה את מדיניותה והביעה תמיכה [[הגוש המערבי|בגוש במערבי]] על ידי משלוח תרופות ל[[דרום קוריאה]]. דבר זה גרם להחרפה במדיניות הפנים של הממשלה ביחסה כלפי [[מפ"ם]].   
 
== הפילוג באשדות יעקב ==
משתמש אלמוני