הבדלים בין גרסאות בדף "רשימת מידות, שיעורים ומשקלות בהלכה"

| [[#לוג, רובע|רובע, רובע הקב]]* || <math>\tfrac{1}{4}</math> קב
|-
| [[#קברביעית ההין|קברביעית ההין]]* || 24 ביצים (1/4 לוגים) הין|| 1.38 ליטר037ליטר (13821037.45 סמ"ק) || 21.3979 ליטר (23881791.7959 סמ"ק) || 10.29 ליטר (1200900 סמ"ק)
|-
| [[#תרקבקב|תרקבקב, שלישית ההין]]* || 324 קביםביצים (4 לוגים) || 41.1438 ליטר (41471382.24 סמ"ק) || 72.1739 ליטר (71662388.3779 סמ"ק) || 31.62 ליטר (36001200 סמ"ק)
 
|-
| [[#עומר, עשרון|עומר, עשרון]] || <math>\tfrac{1}{10}</math> איפה || 2.49 ליטר (2488.32 סמ"ק) || 4.3 ליטר (4299.81 סמ"ק) || 2.16 ליטר (2160 סמ"ק)
|-
| [[#הין |הין,תרקב]] || 12 לוג, 3 קבים || 4.15 ליטר (4147.2 סמ"ק) || 7.17 ליטר (7166.36 סמ"ק)
|3.6 ליטר (3600 סמ"ק)
|-
משתמש אלמוני