הבדלים בין גרסאות בדף "בית יוסף"

הוסרו 250 בתים ,  לפני 4 שנים
←‏השגות על שיטה זו: ניסוח (יש חושבים - אבל הם טועים לא מתאים), עריכה (המפה לא רלונטית כאן), עדיין הניסוח בסוף הפיסקה לא טוב (עיין דף שיחה)
(←‏השגות על שיטה זו: ניסוח (יש חושבים - אבל הם טועים לא מתאים), עריכה (המפה לא רלונטית כאן), עדיין הניסוח בסוף הפיסקה לא טוב (עיין דף שיחה))
וכאשר אין הכרעה ע"פ דעותיהם, הוא הוסיף עוד חמישה רבנים, מגדולי הראשונים, שיכריעו את ההלכה: ה[[רמב"ן]], ה[[רשב"א]], ה[[ר"ן]], ה[[מרדכי בן הלל|מרדכי]] וה[[משה מקוצי|סמ"ג]].
===השגות על שיטה זו===
על שיטתו של ה"בית יוסף" קמו כמה חולקים. אצל [[יהדות אשכנז]] בעיקר קבלו על כך שפסיקה כזו יוצרת הכרעה בדרך כלל כשיטת הרי"ף והרמב"ם שהולכים על פי רוב באותה שיטה, בעוד הרא"ש בדרך כלל בעמדת מיעוט ונדחה מהלכה, למרות שבקהילות אשכנז נוהגים בדרך כלל כשיטתו, המבוססת בעיקרה על בעלי ה[[תוספות]] וחכמים נוספים.
 
מחשובי הפוסקים של יהדות אשכנז שהתנגדו לדרך פסיקה זו היה ר' [[משה איסרליש]] (הרמ"א) בספרו [[המפה]]דרכי משה על ה[[שולחןארבעה ערוךטורים|הטור]]. יש שחושבים שכתב הרמ"א כתב את ספרו בתור ספר עצמאי, אך מאחר שהוא מצטט באופן נרחב דברים שכבר הביא ב"דרכיבית משהיוסף" כחיבורואף עלמרבה הטורלצטט כנגדבאריכות את דברי הבית יוסף, ולכןהמדפיסים הואקיצצו מציין בובספרו, והביאו רק את המקומותהדברים בהםשבהם חולקיםחולק פוסקיעל אשכנזהבית עליוסף פוסקיאו ספרדמוסיף עליו. דפוס זה השתרש, ומודפס בגוף ספרי ה"טור", ואילו ספר המקור מודפס בנפרד בדרך כלל, וידוע כ"דרכי משה הארוך".
עודמלבד פוסקיםהרמ"א, שחלקוחלקו על השולחן ערוך- [[מהריק"ש]] (ר' יעקב קאשטרו), אשר כתב ספר הגהות לשולחן ערוך, בו הוא מתקןמעיר אתעל דברי הר"י קארו על פי התיקונים שהביא הר"י קארו עצמו בספר "בדק הבית" ל"בית יוסף". הגדיל והרחיק מכולם ר' יום טוב צהלון, ה[[מהריט"ץ]], מגדולי ההלכה בטורקיה ובא"י בסוף המאה ה-16 ותחילתה של המאה ה-17, בהביעו את הדעה שהשולחן ערוך "עשאו הרב יוסף קארו זלה"ה לקטנים ועמי הארץ".
אך למעשה, כתב הרמ"א את ספרו בתור ספר עצמאי, אך מאחר שהוא מצטט באופן נרחב דברים שכבר הביא ב"בית יוסף" ואף מרבה לצטט באריכות את דברי הבית יוסף, המדפיסים קיצצו בספרו, והביאו רק את הדברים שבהם חולק על הבית יוסף או מוסיף עליו. דפוס זה נשתרש, ומודפס בגוף ספרי ה"טור", ואילו ספר המקור מודפס בנפרד בדרך כלל, וידוע כ"דרכי משה הארוך".
עוד פוסקים שחלקו על השולחן ערוך- [[מהריק"ש]] (ר' יעקב קאשטרו), אשר כתב ספר הגהות לשולחן ערוך, בו הוא מתקן את דברי הר"י קארו על פי התיקונים שהביא הר"י קארו עצמו בספר "בדק הבית" ל"בית יוסף". הגדיל והרחיק מכולם ר' יום טוב צהלון, ה[[מהריט"ץ]], מגדולי ההלכה בטורקיה ובא"י בסוף המאה ה-16 ותחילתה של המאה ה-17, בהביעו את הדעה שהשולחן ערוך "עשאו הרב יוסף קארו זלה"ה לקטנים ועמי הארץ".
 
==השפעת ה"בית יוסף"==
משתמש אלמוני