הדרך ההיסטורית יפו–ירושלים – הבדלי גרסאות

(קישורים)
 
== חשיבות הדרך במלחמת העצמאות ==
בכ"ט בנובמבר 1947 הסכימההחליטה [[העצרת הכללית של האומות המאוחדות|מועצת האו"ם]] על [[הכרזתעל סיום המנדט הבריטי והקמת שתי מדינות עצמאיות העצמאות|הקמתבארץ ישראל – מדינה יהודית]] ב[[ארץומדינה ישראל]]ערבית. החלטה זו לא התקבלה בשמחה קרבבקרב ה[[פלסטינים]], ומאז ניסו הלוחמים הפלסטינים בירושליםניסו להפסיק את זרימת [[השיירות לירושלים|השיירות]] וארגזי המזוןהאספקה ליהודים בעירבירושליפ. הלוחמים, בהנהגת [[עבד אל-קאדר אל-חוסייני]],  התחילו לפגוע באוטובוסים ולתקוף בודדים בעזרת אבנים, ולאחר מכן ההתקפותבנשק היו מסודרות ומתוכננות היטבחם. התקפות אלו הבהירו ללוחמים העבריים את חשיבות דרך יפו ירושלים, ובאופן מיוחד את הקטע בין [[חולדה (קיבוץ)|חולדה]] ל[[ירושלים]]. כתוצאה מכך, הדרך לירושלים נכבשה ע"י הלוחמים העבריים ב[[מלחמת העצמאות|מאי 1948]] וזה סייע לכבוש את ירושלים ואת המדינה ככל.
 
== מבנים עתיקים לאורך הדרך ==