הזכות להליך הוגן – הבדלי גרסאות

(גזע = לאום, הוספתי מין)
(←‏ביטויים: הרחבה)
* הנאשם זכאי לערער על תוצאות המשפט לערכאה גבוהה יותר, או לבקש [[משפט חוזר]] כשיש ראיות חדשות שיכולות לשנות את פסק הדין.
* אסור לשפוט אדם פעמיים על אותה עבירה ([[סיכון כפול]]).
* דיוני המשפט פומביים. כדי שהצדק ייראה, וכדי לאפשר ביקורת ציבורית במקרה של עיוות דין., חוץ ממשפט של קטינים, אונס וביטחון המדינה.
* אסור לעצור אדם ליותר מ-24 שעות מבלי להביאו אל מול שופט, שיאריך את [[מעצר]]ו או יורה לשחרר אותו.
* זכות לשופטים בלתי תלויים. שופט שיש לו היכרות או נגיעה כלפי צד במשפט צריך לפסול את עצמו מלדון.