הבדלים בין גרסאות בדף "הזכות להליך הוגן"

מ (←‏ביטויים: קישורים פנימיים)
(←‏ביטויים: הרחבה)
* אדם שנאשם בביצוע עבירה מסוימת הוא [[חזקת החפות|בחזקת חף מפשע]], עד שתוכח אשמתו על ידי התביעה.
* הנאשם זכאי לייצוג של [[עורך דין]], ואם ידו אינה משגת, תמנה לו המדינה [[הסניגוריה הציבורית| סניגור ציבורי]].
* מראשית החקירה זכותו של האדם לדעת במה הוא נאשם ומה הראיות נגדו, מראשיתעל החקירהמנת שיוכל להתגונן.
* בכתב האישום יופיע פירוט של כל האישומים וכל הראיות שבידי התביעה, כדי לאפשר לנאשם להתגונן.
* הנאשם זכאי לערער על תוצאות המשפט לערכאה גבוהה יותר, או לבקש [[משפט חוזר]] כשיש ראיות חדשות שיכולות לשנות את פסק הדין.