הבדלים בין גרסאות בדף "הזכות להליך הוגן"

(←‏ביטויים: הרחבה)
* מראשית החקירה זכותו של האדם לדעת במה הוא נאשם ומה הראיות נגדו, על מנת שיוכל להתגונן.
* בכתב האישום יופיע פירוט של כל האישומים וכל הראיות שבידי התביעה, כדי לאפשר לנאשם להתגונן.
* הנאשם זכאי לערער על תוצאות המשפט לערכאה גבוהה יותר, או לבקש [[משפט חוזר]] כשיש ראיות חדשות שיכולות לשנות את פסק הדין או את גזר הדין.
* אסור לשפוט אדם פעמיים על אותה עבירה ([[סיכון כפול]]).
* דיוני המשפט פומביים. כדי שהצדק ייראה, וכדי לאפשר ביקורת ציבורית במקרה של עיוות דין, חוץ ממשפט של [[קטין|קטינים]], [[אונס]] ו[[ביטחון המדינה]].