הבדלים בין גרסאות בדף "רב חסדא"

נוספו 428 בתים ,  לפני 3 שנים
הוספתי הסבר נוסף לדרישה המוזרה של רמי בר חמא, הרחבה
(הוספתי הסבר נוסף לדרישה המוזרה של רמי בר חמא, הרחבה)
בית מדרשו מנה תלמידים רבים. בתלמוד מובא כי [[אליהו הנביא]] מסר משמועותיו לפני האמורא [[רבה]]. לפי גרסה אחרת מדובר היה ב[[שד (מיתולוגיה)|שד]] שהיה מסייע לחכמים, ושמו יוסף שידא.{{הערה|{{בבלי|ערובין|מג|א}}.}} עם הבולטים שבתלמידי רב חסדא נמנים שני חתניו המפורסמים - [[רבא]], לימים ראש ישיבת פומבדיתא ב[[מחוזא]], ו[[רמי בר חמא]]. גם בניו, [[חנן בר רב חסדא|רב חנן]], [[נחמן בר רב חסדא|רב נחמן (בר רב חסדא)]] ו[[תחליפא בר רב חסדא|רב תחליפא]], למדו לפניו.
 
רבא ורמי בר חמא, היו לומדים רבות יחדיו, ובתלמוד מוזכרים עשרות דיונים משותפים שלהם. מסופר, כי כשהיו עומדים מלפני רב חסדא אחרי שלימד אותם, היו חוזרים יחד מה ששמעו מפיו של רב חסדא: דבר פלוני אסור, דבר פלוני מותר, ולאחר מכן היו חוזרים ומעיינים ב[[סברה (הלכה)|סברת ההלכות]], והאם יש להקשות עליהם.{{הערה|1=רש"י: "מה טעמו של דבר, ואם יש להשיב [=להקשות] כלום". {{בבלי|סוכה|כט|א}} (לפי גרסת מסורת הש"ס).}} למרות שרמי בר חמא היה תלמידו המובהק וחתנו של רב חסדא, כאשר רב חסדא שאל אותו הלכה מסוימת, הוא אמר לו כי יאמר לו אותה רק לאחר שישמש אותו בדבר מסוים,{{הערה|{{בבלי|בבא קמא|כ|ב}}.}} ופרשני התלמוד הסבירו זאת בכך שאין התורה נקנית אלא ביגיעה, בדומה ל[[אבימי]] שבא לפני תלמידו רב חסדא כדי ללמוד את מסכת מנחות אותה שכח ולא קרא לו שיבוא לפניו, מפני שכתוב{{הערה|{{בבלי|מגילה|ו|ב}}.}} {{ציטוטון|יגעת ומצאת - תאמין}}.{{הערה|{{בבלי|מנחות|ז|א}}, על פי פירוש רש"י.}} . הסבר אחר הינו שדרישת השרות נצרכה כאן כדי שרב חסדא יוכל לחוות בעצמו את תשובת רמי בר חמא שעסקה בחובת התשלום על שרותים<ref>{{קישור כללי|כתובת=http://daf-yomi.com/forums/Message.aspx?id=38305|כותרת=פורטל הדף היומי: הודעה בחלון חדש|אתר=daf-yomi.com|תאריך_וידוא=2017-06-12}}</ref>.
 
על הגדולים שבתלמידיו נמנו גם רב [[אידי בר אבין]]. [[רבי זירא]] היה לרב חסדא כ[[תלמיד-חבר]]. כן מסרו מאמרים בשמו [[רפרם בר פפא]], [[רב שיזבי]], רב [[חייא בריה דרבה]], [[רבה בר שילא]] ועוד. גם רב [[נחמן בר יצחק]] מסר בשמו מאמר אחד.{{הערה|1=רבא: {{בבלי|סוכה|כט|א}} (גרסת מסורת הש"ס), {{בבלי|יומא|עה|ב|ללא=שם}}, {{בבלי|עירובין|קג|ב|ללא=שם}}, ירושלמי שבת פרק ז הלכה א. רמי בר חמא: {{בבלי|סוכה|כט|א}} (כנ"ל), {{בבלי|מנחות|נח|א|ללא=שם}}, פד ע"א, פז ע"ב, {{בבלי|עירובין|ח|ב|ללא=שם}}. רב חנן בר רב חסדא: {{בבלי|שבת|מח|א|ללא=שם}}, {{בבלי|עבודה זרה|יא|ב|ללא=שם}}, {{בבלי|חולין|סג|א|ללא=שם}}. רב נחמן בריה דרב חסדא: {{בבלי|שבת|קמז|א|ללא=שם}}. רב תחליפא בר רב חסדא: {{בבלי|גיטין|לא|ב|ללא=שם}}. רב אידי בר אבין: {{בבלי|פסחים|קא|ב|ללא=שם}}, {{בבלי|עירובין|נט|ב|ללא=שם}}. רבי זירא: {{בבלי|ברכות|מט|ב|ללא=שם}}, {{בבלי|ביצה|לג|ב|ללא=שם}}, ירושלמי שביעית פרק י הלכה א. רפרם בר פפא: {{בבלי|ברכות|נט|א}}. רב שיזבי: {{בבלי|שבת|קלו|ב|ללא=שם}}, {{בבלי|עירובין|פ|ב|ללא=שם}}. רב חייא בריה דרבה: {{בבלי|סנהדרין|סט|ב|ללא=שם}}, {{בבלי|עבודה זרה|מט|ב|ללא=שם}}. רבה בר שילא: {{בבלי|שבת|לג|א|ללא=שם}}. רב נחמן בר יצחק: {{בבלי|עבודה זרה|סג|א|ללא=שם}}.}}