הבדלים בין גרסאות בדף "מצוות תוכחה"

הוסרו 4 בתים ,  לפני שנתיים
clean up באמצעות AWB
(שכתוב, יש עוד הרבה מה לשפר. -- בהמשך)
(clean up באמצעות AWB)
|ספרות הלכתית נוספת=
}}
'''מצוות תוכחה''' היא [[מצוות עשה]] הנמנית מתרי"ג מצוות. המחייבת להוכיח אדם מישראל כאשר אינו נוהג כשורה.
 
== מקור המצווה ==
==דיני המצווה==
 
כאשר רואה אדם את חבירו עובר על [[מצווה מדאורייתא|מצווה]] הכתובה בפירוש בתורה, חייב להוכיחו, בין ב[[מצוות שבין אדם לחברו]] ובין ב[[מצוות שבין אדם למקום]].
 
המוכיח את חבירו צריך לפנות אליו בהתחלה בסתר ובלשון רכה ובדברי נחת ולעשות הכל כדי שלא יביישו. ואם אין זה עוזר, הוא נדרש להוכיחו פעמים רבות עד שיהיה קרוב החוטא להכות את המוכיח. וזאת מדין הערבות שנטלו עם ישראל זה על זה.
 
===מקרים שאין להוכיח:===
* כשאין שום תועלת בהוכחה. או שהחוטא עלול לנהוג כלפיו באלימות ולהרגו, אזי פטור הוא מהמצווה. ודרשו חז"ל: {{ציטוטון|ואמר [[רבי אילעא]] משום ר' [[אלעזר ברבי שמעון]] כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע, כך מצוה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמע|מסכת יבמות, דף סה}} דין זה חל רק על מי שמוגדר כ"עמיתך"; כלומר - אדם שאינו [[משומד|פורק עול]]{{הערה|[[ביאור הלכה]] סימן תר"ח, [[דיבור מתחיל|ד"ה]] אבל אם}}.
* ב[[מצווה מדרבנן]], או אפילו במצווה מהתורה הנלמדת כ[[הלכה למשה מסיני]] או מ[[י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן]] אך אינה רשומה ב[[תורה שבכתב]], נפסק כי "מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידין"; ואדם שרואה שגם אם יוכיח לא ישמעו לו, כדאי יותר שלא יוכיח, כך למשל אנו נזהרים שלא להוכיח את האנשים האוכלים בערב יום כיפור עד שחשכה, שכן מצוות תוספת [[יום הכיפורים]] היא מדרבנן, ולכן אין מוכיחים אותם, כי אנו יודעים שלא ישמעו לנו{{הערה|[[שולחן ערוך הרב]], הלכות סעודה המפסקת, [[אורח חיים]] סימן תר"ח}}.
 
{{הלכה}}
 
[[קטגוריה:תרי"ג מצוות]]
[[קטגוריה:מצוות שבין אדם לחברו]]