הבדלים בין גרסאות בדף "מלאכת אוכל נפש"

מ (←‏ביום טוב: תקלדה)
להלכה נפסקה דעת [[בית הלל]], שכיוון שמלאכות ה[[הוצאה מרשות לרשות|הוצאה]] וה[[מלאכת מבעיר|הבערה]] הותרו כמלאכת אוכל נפש, הם הותרו גם לצורך שאר הנאות, גם אם אינן קשורות דווקא באוכל.
 
נחלקו ה[[אחרונים]] נחלקו לגבי ה[[עישון]] ביום טוב, ולדעתלדעת חלק רובמן הפוסקים{{מקור}}, העישון מותר למי שהורגל בכך, משום שזה צורך השווה לכל נפש, אולם הדלקה וכיבוי האש נאסרו, כשם שנאסרה הדלקה לבישול, והותרה רק העברת אש, אך ישנם פוסקים רבים האוסרים זאת, בטענה שאין זה צורך אוכל השווה לכל נפש, שהרי ישנם אנשים רבים שאינם נהנים מעישון, ואף אינם סובלים את הריח{{הערה|[[קרבן נתנאל]] על ה[[רא"ש]] ב{{בבלי|ביצה|כג|ב}}.}}.
 
==מכשירי אוכל נפש==