הבדלים בין גרסאות בדף "אתנן זונה ומחיר כלב"

←‏אתנן זונה: הרחבה - טעם האיסור
(←‏מחיר כלב: הרחבה)
(←‏אתנן זונה: הרחבה - טעם האיסור)
 
איסור הבאת האתנן אינו בהבאה הפיזית אל בית המקדש,{{הערה|[[ספרי]].}} אלא בהגשתו לקרבן: [[הקדש (הלכה)|הקדשתו]] לקרבן,{{הערה|[[תוספתא]], מסכת מכות, פרק ד'. אמנם ראו [[מנחת חינוך]], מצווה תקע"א הסובר אחרת.}} [[שחיטה (מצווה)|שחיטתו]] {{הערה|ספרי; רבי [[אליעזר ממיץ]], '''ספר יראים''', סימן רצ"ג.}}, הקרבתו על המזבח,{{הערה|{{רמב"ם||איסורי מזבח|ג|ז}}.}} וזריקת דמו.{{הערה|[[תוספתא]], מסכת מכות, פרק ד'.}} האיסור הוא בין ב[[בהמה]] ובין ב[[עופות|עוף]].{{הערה|{{בבלי|תמורה|כט|א}}.}} הקדשת האתנן לבניין בית המקדש אסורה אף היא.{{הערה|{{בבלי|תמורה|ל|ב}}.}} למבני קדושה אחרים, ואפילו בהר הבית, אין איסור מ[[דאורייתא ודרבנן|דאורייתא]], אלא רק איסור דרבנן.{{הערה|[[תוספות]], מסכת עבודה זרה, דף י"ז, עמוד א', ד"ה מהו.}} איסור זה הוא על כל [[תשמיש קדושה ותשמיש מצווה|תשמישי קדושה]] (כמו [[בית כנסת]] ו[[ספר תורה]]),{{הערה|[[ירוחם בן משולם|רבנו ירוחם]], נתיב כ"ג, חלק א'; {{שולחן ערוך|אורח חיים|קנג|כא}}, בדברי ה[[רמ"א]], ועל פי ה[[אברהם אבלי הלוי גומבינר|מגן אברהם]] שם, סעיף קטן מ"ו.}} ועל כל [[תשמיש קדושה ותשמיש מצווה|תשמישי מצווה]] (כמו [[ציצית]] ו[[לולב]]).{{הערה|הרב [[יוסף תאומים]], '''פרי מגדים''', אורח חיים, סימן קנ"ג, "אשל אברהם", ס"ק מ"ז.}}
 
בסיבת האיסור, כתבו הפרשנים כמה טעמים:
# כדי שלא יסברו הזונים כי מתכפר להם חטאם בכך וימשיכו במעשיהם.{{הערה|[[רמב"ן]], דברים, פרק כ"ג, פסוק י"ט.}}
# משום שאתנן זה הוא מרוח זנות, עזות ו[[טומאה וטהרה|טומאה]].{{הערה|[[רקנאטי]], רבי [[משה אלשיך]], [[כלי יקר]] ו[[רש"ר הירש]] על דברים, פרק כ"ג, פסוק י"ט.}}
# שמא בעת הקרבת הקרבן, במקום לחשוב בענייני [[תשובה]], יהרהר המקריב על מעשה הזנות.{{הערה|[[ספר החינוך]], מצווה תקע"א.}}
 
==מחיר כלב==