חידושי רבנו חיים הלוי – הבדלי גרסאות

אין תקציר עריכה
רבי [[יצחק זאב סולובייצ'יק]] היה מורה לבניו ללמוד את הספר כצורתו עוד לפני לימוד ה[[תלמוד]]{{הערה|1=חידושי הגר"ח בסוגיות הש"ס, עמ' כ'.}}. כך רבי [[יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק (מירושלים)]] העיד על עצמו אשר מייד לאחר [[בר מצווה]], על פי הוראת אביו למד את ספרו של סבו חידושי הגר"ח על הרמב"ם והיה בקיא בספר בעל פה.
 
גדולירבים מגדולי ישראל התייחסו לספר בהערצה מיוחדת. כךלעומת למשלזאת רבי [[אברהם ישעיה קרליץ]] בעל ה[[חזון איש]], כתב את הגהותיוהגהות לספר "חידושי רבינו חיים הלוי", והגהותיווהגם שהגהותיו אלו הם חידושיו היחידים של החזון איש לספרי האחרונים, בהיקפם, עם זאת הוא מרבה לחלוק על הגר"ח ותמה עליו בלשון נחרצת.
 
==חידושי הגר"ח (סטנסיל)==
משתמש אלמוני