גנבה (משפט עברי) – הבדלי גרסאות

מ
אין תקציר עריכה
מאין תקציר עריכה
בתלמוד מבואר שגנב נחשב אם מפחד מאנשים בשעה שגונב, ולכך עושה מעשיו בלילה, וגזלן עושה מעשיו לעין כל.
 
וכך כתב הרמב"ם<ref><nowiki>{{רמב"ם||גניבה|א|ג}}</nowiki></ref>: "איזה הוא גנב? זה הלוקח ממון אדם בסתר ואין הבעלים יודעין, כגון הפושט ידו לתוך כיס חברו ולקח מעותיו, ואין הבעלים רואין, וכן כל כיוצא בזה. אבל, אם לקח בגלוי בפרהסיא בחוזק יד, אין זה גנב, אלא גזלן. לפיכך, ליסטים מזוין שגנב, אינו גזלן, אלא גנב, אף על פי שהבעלים יודעים בשעה שגנב".
 
== חומרת הגניבה ==