גנבה (משפט עברי) – הבדלי גרסאות

מ
אין תקציר עריכה
מאין תקציר עריכה
תגית: עריכת קוד מקור 2017
מאין תקציר עריכה
'''גניבה,''' היא אסור[[מצוות לא תעשה]] מה[[תורה]], עלשל לקיחת חפץ מבעליו בחשאי, ללא ידיעת הבעלים. בשונה מאיסור [[גזל]] שנעשה בגלוי בכוח הזרוע, גניבה נעשית בהיחבא ללא ידיעת דעת הבעלים.
 
דין הגניבה שונהוהגזל בכמהשונים מדיניובפרטי מדין הגזלדיניהם, כגון ב[[תשלומי כפל]] ו[[תשלומי ארבעה וחמישה]] שאינם נוהגים בגזל.
 
== מקור האיסור ==
 
== החילוק בין גנב לגזלן ==
בתלמוד מבואר שגנב נחשבהוא אםהלוקח ממון מאחר, אך מפחד מאנשים בשעה שגונבשעושה זאת, ולכך עושהבדרך כלל יעשה את מעשיו בלילה, וגזלןגזלן עושהלעומת זאת יעשה את מעשיו לעין כל בכוח הזרוע<ref>{{בבלי|בבא קמא|עט|ב}}</ref>.
 
וכך כתב הרמב"ם{{הערה|{{רמב"ם||גניבה|א|ג}}}}: "איזה הוא גנב? זה הלוקח ממון אדם בסתר ואין הבעלים יודעין, כגון הפושט ידו לתוך כיס חברו ולקח מעותיו, ואין הבעלים רואין, וכן כל כיוצא בזה. אבל, אם לקח בגלוי בפרהסיא בחוזק יד, אין זה גנב, אלא גזלן. לפיכך, ליסטים מזוין שגנב, אינו גזלן, אלא גנב, אף על פי שהבעלים יודעים בשעה שגנב".