Difference between revisions of "מחמוד א-זהאר"

m
הוספת קישור להסכמי אוסלו
m (הוספת קישור לברק רביד)
m (הוספת קישור להסכמי אוסלו)
בראיונות שהעניק מחמוד א-זהאר לפני קיום הבחירות להנהגת הרשות הפלסטינית, הוא נימק את השתתפות תנועת החמאס בבחירות בשתי סיבות. האחת, קבלת לגיטמציה מהעולם שרואה בחמאס ארגון טרור, והשנייה, הצורך לביעור השחיתות הקיימת לדבריו בכל התחומים בחברה הפלסטינית{{הערה|שם=ראות|1=[http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=134 ציטוטים: תנועת חמאס והתהליך המדיני], אתר [[מכון ראות]]}}. הוא התייחס בין השאר לצביונה של המדינה הפלסטינית ה[[אסלאם|אסלאמית]] על פי תפיסתה של חמאס. לתפיסתו צריכה לקום בכל שטחי [[ארץ-ישראל]], דהיינו מהים עד לנהר, מדינה פלסטינית אשר תפעל על בסיס עקרונות ההלכה האסלאמיים. כלומר, לדעתו, במדינה האסלאמית העתידית יחילו את ה[[שריעה]] בכל תחומי החיים. החלת השריעה תהיה התרופה האידאלית לכל גילויי השחיתות שתנועת הפתח לקתה בה בהיותה בשלטון.
 
א-זהאר שלל אז מכול וכול קשר כלשהו עם [[ישראל]], ולכן מבחינתו חלה חובה על הממשלה הפלסטינית שתקום לנתק כל קשר עם ישראל{{הערה|שם=ראות}}. יתר על כן, בעיניו חובה קדושה היא להילחם בישראל עד להשמדתה הסופית.{{מקור}} לפני הבחירות לרשות הפלסטינית, ביחס להסכמי אוסלו, אמר כי אם החמאס ינצח בבחירות הוא לא יכיר בהסכמים בין ישראל לרשות הפלסטינית. "אוסלו תם מבחינה חוקית, שכן תוקפו היה לארבע שנים. אנו ניכנס למועצה המחוקקת ואם נמצא שאריות כלשהן של [[הסכמי אוסלו]], נסלק אותן"{{הערה|[[שאול אריאלי]], '''תפסת מרובה לא תפסת''', כרמל, 2006, עמ 150.}}{{הערה|שם=ראות}}.
 
עם זאת, במספר ראיונות שנתן לא שלל את אפשרות המשא ומתן עם ישראל, אך הדגיש שמדובר באמצעי ולא במטרה, "מבחינתנו המשא ומתן הוא אמצעי. אם אמצעי זה הוא לשחרר את אדמתנו, ולשחרר את עצורינו בישראל, ולבנות מחדש את מה שהרס הכיבוש הישראלי שנים רבות, אז נוכל לתמוך בתוכנית של משא ומתן". ב-2005 אמר כי מבחינת החמאס גבולות 1967 הם רק שלב במאבק ולא סוף הסיפור, ולכן למרות שהחמאס עשוי להסכים להסדרים מדיניים זמניים, הוא "לא ישנה את עמדות היסוד שלו ולפיהן כל פלסטין - בין הנהר לים - היא בבחינת 'הקדש איסלאמי'"{{הערה|שם=ראות}}.