הבדלים בין גרסאות בדף "רשימת מידות, שיעורים ומשקלות בהלכה"

 
|}
{{עוגן|כאסקל"ב יגוד"ו}}{{עוגן|כאסקלב יגודו}}
{{עוגן|כאסקלב יגודו}}
ה[[מנמוניקה]] "כאס-קלב יגודו" נהוגה כסימן לזכירת היחסים בין מידות הנפח העיקריות: '''כ'''ור, '''א'''יפה, '''ס'''אה, '''ק'''ב, '''ל'''וג, '''ב'''יצה. ערך הגימטריה של האותיות "יגודו" הן ההכפלות הנדרשות למעבר בין היחידות: כור מכיל '''י''' (10) איפות, איפה מכילה '''ג''' (3) סאים, סאה מכילה '''ו''' (6) קבים, קב מכיל '''ד''' (4) לוגים, לוג מכיל '''ו''' (6) ביצים.