גנבה (משפט עברי) – הבדלי גרסאות

מ
הסבת תג ref לתבנית:הערה (תג) (דיון)
מ (תיקון גזל - לגזל משפט עברי)
מ (הסבת תג ref לתבנית:הערה (תג) (דיון))
 
== החילוק בין גנב לגזלן ==
בתלמוד מבואר שגנב הוא הלוקח ממון מאחר, אך מפחד מאנשים בשעה שעושה זאת, ולכך בדרך כלל יעשה את מעשיו בלילה, גזלן לעומת זאת יעשה את מעשיו לעין כל בכוח הזרוע<ref>{{הערה|{{בבלי|בבא קמא|עט|ב}}</ref>}}.
 
וכך כתב הרמב"ם{{הערה|{{רמב"ם||גניבה|א|ג}}}}: "איזה הוא גנב? זה הלוקח ממון אדם בסתר ואין הבעלים יודעין, כגון הפושט ידו לתוך כיס חברו ולקח מעותיו, ואין הבעלים רואין, וכן כל כיוצא בזה. אבל, אם לקח בגלוי בפרהסיא בחוזק יד, אין זה גנב, אלא גזלן. לפיכך, ליסטים מזוין שגנב, אינו גזלן, אלא גנב, אף על פי שהבעלים יודעים בשעה שגנב".