רב נחמן – הבדלי גרסאות

הוסרו 2 בתים ,  לפני 4 שנים
טעות סופר שכתב פטירה במקום לידה
(טעות סופר שכתב פטירה במקום לידה)
תגיות: עריכה חזותית עריכה ממכשיר נייד עריכה דרך האתר הנייד
רב נחמן נולד במחצית השנייה של [[המאה ה-3]]. אביו, רב יעקב, היה מסופרי הדיינים ב[[בית דין|בית דינו]] של [[שמואל (אמורא)|שמואל]] ב[[נהרדעא]]. בבגרותו מסר רב נחמן על מנהגי בית הדין שראה בילדותו, בהיותו כבן שש-שבע, בבית דינו של שמואל,{{הערה|1={{בבלי|בבא מציעא|טז|ב}}}} ומסר [[ברייתא|ברייתות]] ופסקים שלמד מפיו.{{הערה|{{בבלי|נדה|ס|ב}}. {{בבלי|ביצה|כו|ב}}, {{בבלי|זבחים|נו|א}}}}
 
יש מגדולי החוקרים שקבעו שרב נחמן נולד בשנת 235.{{הערה|גרץ בספרו (עמ' 391) קובע שהיה הצעיר מבין החכמים: רב הונא, רב נחמן, רב יהודה ורב חסדא. ובמקור הגרמני, 298 vol. IV, Leipzig 1908, p., הוא קובע את שנת לידתו כשנת 235, וכן השערת הלוי הקובע שבפטירת רב הונא היה רב נחמן כבן שישים שנה (עמ' 418).}} יש שקבעו שהנחה זו אינה הגיונית בשל פער השנים שנמצא - לפי הנחה זו - בינו לבין שלושת חבריו - [[רב יהודה]], [[רב הונא]] ו[[רב חסדא]], ובשל תמיהות נוספות,{{הערה|1=יואל פלורסהיים במאמרו [http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=20439 ייסודן וראשית התפתחותן של ישיבות בבל- סורא ופומבדיתא : חלקים ג-ד] הערה 37, מסביר שאם נולד בשנת 235 נמצא שבפטירת שמואל בשנת [[253]] הוא היה בן 18, היה צעיר ב25 ב19 שנה מרב חסדא שנולד בשנת [[216]], וצעיר מרב הונא ב20-30 שנה. הנחות אלו קשות להבנה בהשוואה ליחסיו עם רב הונא ורב חסדא שאותם כינה בתואר "חברי", ועם העובדה שקרא לרבה בר רב הונא בתואר "בן חברינו", בעוד שכמוזכר במסכת מגילה (כז, ב) נשא אשה כבר בחיי רב שנפטר בשנת בסביבות [[247]]}} ולכן יש להניח כי שנת פטירתולידתו היא בין השנים 225–320 - כדעת לצרוס, או בין השנים 210-220.{{הערה|יואל פלורסהיים. כדי להשוות את גילו עם גיליו של שני חבריו, קובע שרב הונא נולד ככל הנראה בין השנים 210–215, ורבה בר רב הונא נולד בסביבות שנת 230 ונשא אשה בגיל צעיר עוד לפני [[246]] (שנת פטירתו של רב), ואילו רב נחמן נולד בשנת 220 לכל המאוחר ואולי קודם לכן, והאריך ימים כמאה שנה עד [[320]], כשלושת חבריו שגם הם האריכו ימים; רב חסדא נפטר בגיל 93 (מו"ק כח א), רב הונא עבר את גיל 80 (שם), ורב יהודה נפטר בן למעלה משמונים (לפי ההנחה שנולד בשנת פטירתו של רבי).}}
 
==משפחתו==
משתמש אלמוני