חידושי רבנו חיים הלוי – הבדלי גרסאות

←‏חשיבות הספר: זה לא נמצא בספר של גרליץ ודאי לא בעמוד כ. כעת מובן יותר? יש למחוק בכלל את הסיפור אם לא ימצא מקור לדבר.
מ (כוונות לא עוזרות, יש לכתוב בבירור על איזה ספר מדובר ואז לדרוש הבהרה למה שנשאר)
(←‏חשיבות הספר: זה לא נמצא בספר של גרליץ ודאי לא בעמוד כ. כעת מובן יותר? יש למחוק בכלל את הסיפור אם לא ימצא מקור לדבר.)
הספר נחשב לאבן יסוד ב[[שיטת בריסק]] המפורסמת, תלמידי השיטה מייחסים חשיבות מיוחדת לאמור בספר ומדייקים בכל מילה הכתובה בו. הלימוד בספר אינו מתוך רפרוף בעלמא, אלא נעשה מתוך עיון מעמיק, וכלשון בני המחבר בהקדמה: "כי אין הספר הזה כשאר ספרים הנקנים בקריאה ועיון בעלמא, רק ספר של לימוד, שאינו נקנה רק ביגיעה ועיון ועמל רב בדרכה של תורה, ואשרי מי שיעמוד על אמתתן ועומקן של דברים גם אחרי היגיעה והעיון המרובה בינו זאת".
 
רבי [[יצחק זאב סולובייצ'יק]] היה מורה לבניו ללמוד את הספר כצורתו עוד לפני שידעו את ה[[תלמוד]]{{הערה|1=גרליץ, מבוא לחידושי הגר"ח השלם בסוגיות הש"ס {{הבהרה|בבא קמא או בבא מציעא?}}, עמ' כ'.מקור}}. בנו רבי [[יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק (ירושלים)|יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק]] העיד כי הוא למד את הספר לאחר [[בר מצווה]]{{מקור}}, על פי הוראת אביו, והיה בקיא בו בעל פה.
 
גדולי ישראל התייחסו לספר בהערצה מיוחדת. כך למשל רבי [[אברהם ישעיה קרליץ]] בעל ה[[חזון איש]], כתב את הגהותיו לספר "חידושי רבינו חיים הלוי", והגהותיו אלו הם חידושיו היחידים של החזון איש לספרי האחרונים.
895

עריכות