הבדלים בין גרסאות בדף "תקן חשבונאות מספר 5"

תיקון קישור לפירושונים
מ (בוט החלפות: \1מסים)
(תיקון קישור לפירושונים)
 
== מבנה הדוחות הכספיים ==
 
=== מאזן ===
המאזן מוצג באופן דומה לזה של [[חברה (תאגיד)|חברה]], כאשר ההבדל העיקרי הוא בהון העצמי. למלכ"ר אין [[הון עצמי]], ולפיכך ההצגה בסעיף זה היא שונה. יש לחלק את יתרת ההון (ההפרש בין הנכסים נטו להתחייבויות נטו = "נכסים נטו") למספר יתרות, כדלקמן:
 
=== דוח על השינויים בנכסים נטו ===
דוח זה מקביל ל[[דוח על השינויים בהון העצמי]], והוא מציג את השינויים בנכסים נטו במהלך השנה. הדוח כולל את עודף ההכנסות על ההוצאות ([[רווח (כלכלה)|רווח]]); שחרור או תוספת של נכסים אשר קיימת לגביהן הגבלה; רישום הוצאות ה[[פחת]] כמיון מיתרת נכסים נטו ששימשו לרכישת רכוש קבוע ליתרת נכסים נטו שלא יועדו על ידי המלכ"ר, וכל תנועה אחרת המשפיעה על יתרת הנכסים נטו.
 
התקן מאפשר להציג דוח משולב של דוח על הפעילויות יחד עם הדוח על השינויים בנכסים נטו.