הבדלים בין גרסאות בדף "רב מרי בר רחל"

נוספו 228 בתים ,  לפני 3 שנים
←‏משפחתו: עריכה
(←‏משפחתו: תיקון מקור)
(←‏משפחתו: עריכה)
בולט לעין צורת יחוסו, המתייחס אחר אבי אימו ([[שמואל (אמורא)|שמואל]]), ולא אחר אביו כמקובל. הפרשנות המקובלת היא שאמו, בתו של שמואל, הרתה לאביו [[איסור גיורא]], חייל בבלי בטרם התגייר, וילדה לאחר הגרות. בתלמוד ישנה סוגיה העוסקת בשאלה האם מוגדר כ[[יהודי]], למסקנה נפסק שכגר ש[[הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה]], הוא נחשב יהודי לכל דבר - אף למינוי של שררה למרות ההגבלה שנצרך שבעל השררה יהיה "מקרב אחיך" - "מהמובחר שבאחיך", כלומר שאף אביו יהיה מישראל{{הערה|{{בבלי|קידושין|עו|ב}}}}. אולם, ב[[תלמוד]] במקום אחר{{הערה|{{בבלי|סוכה|נב|ב}}}} מוזכר על כהן בנה של העשירה [[מרתא בת ביתוס]] אשתו של [[יהושע בן גמלא]] בכך שמובא האימרה "אמרו על בנה של מרתא בת בייתוס שהיה נוטל שתי ירכות של שור הגדול, שלקוח באלף זוז, ומהלך עקב בצד גודל. ולא הניחוהו אחיו הכהנים לעשות כן".
 
אךאמנם, על פימלשון אחת הסוגיות{{הערה|שם=שבת|{{בבלי|שבת|קנד|א}}.}}, על פי גרסה נפוצה, עולה שאביו היה יהודי ונקרא [[רבא]], התלמודהגמרא מתייחסמתייחסת לכךלסתירה ומפשרומתרצת ש"תרי רב מרי בר רחל הוו" - כלומר שני אמוראים היו בשם זה. אגבאך תירוץ[[רש"י]] זהוה[[תוספות]]{{הערה|שם=שבת}} הינומציינים ככלשהקושיה הנראהוהתירוץ הוספההם לתוךפירוש הטקסטשנכתב התלמודיבתוך מתקופההגמרא בתקופה מאוחרת, יותרכדי -לתרץ ככלאת הנראההגרסה בתקופתהמוקשה. ה[[סבוראים]]{{מקור}}אך האמת היא שהגרסה שגויה והיה רב מרי בר רחל אחד בלבד, ושם אביו היה איסור גיורא.
 
==מעמד כלכלי==