הבדלים בין גרסאות בדף "פקודת סדרי השלטון והמשפט"

קישוריות ע"י תבנית
(קישוריות ע"י תבנית)
הפקודה יצרה גוף מחוקק, בשם [[מועצת המדינה הזמנית]], אשר לאחר [[הבחירות לאספה המכוננת]] הפך להיות [[האספה המכוננת]], ולאחר מכן [[הכנסת]]. למועצה זו ניתנו סמכויות שיש בידי כל פרלמנט במדינה [[דמוקרטיה|דמוקרטית]], דהיינו סמכות חקיקה, מיסוי, סמכות קביעת [[תקציב המדינה (ישראל)|תקציב המדינה]], וסמכות ההכרזה על [[מצב חירום (ישראל)|מצב חירום]].
 
כן יצרה הפקודה גוף מבצע, שנקרא [[הממשלה הזמנית]] והעניקה לו את סמכויות הביצוע, לרבות סמכות להתקנת [[חקיקת משנה|תקנות]] ו[[תקנות שעת חירום]]. על פי {{סחפ||סעיף 14}} לפקודה עברו כל הסמכויות השלטוניות שהיו נתונות ל[[מלך בריטניה]], למזכירי המדינה שלו ול[[הנציב העליון|נציב העליון]], לידי הממשלה הזמנית שהוקמה. סמכות מיוחדת ניתנה לממשלה זו להקים [[צבא|כוחות מזוינים]] ולהפעילם.
 
{{סחפ||סעיף 11}} בפקודהלפקודה, הסעיף החשוב, השאיר בתוקפו את "המשפט שהיה קיים בארץ ישראל ביום ה' באייר תש"ח", כלומר את החוקים שחלו בתקופת המנדט הבריטי, וזאת פרט ל"שינויים הנובעים מתוך הקמת המדינה ורשויותיה", סייג המאפשר לבתי המשפט לחרוג מהחקיקה המנדטורית.{{הערה|{{המשפט החוקתי|א|עמ' 49–52}}}}. החקיקה המפלה, ששימשה להגבלת ה[[עלייה]] ולהגבלת רכישת קרקעות על ידי יהודים, על פי [[הספר הלבן השלישי|הספר הלבן של 1939]], בוטלה במפורש בסעיףב{{סחפ||סעיף 13}} של הפקודה.
 
על מנת להבהיר את עליונות החקיקה החדשה על המשפט הבריטי נחקקה לאחר זמן מה פקודה הנקראת "פקודת סדרי השלטון והמשפט (הוראות נוספות)" אשר קבעה כי אם חוק של מועצת המדינה הזמנית סותר חוק קיים, רואים את החוק הקודם כמבוטל.
 
[[בתי המשפט בישראל|בתי המשפט]] הקיימים הוסיפו לפעול, וזאת על פי {{סחפ||סעיף 17}} לפקודה.
 
סעיף חשוב נוסף בפקודה קבע את יום ה[[שבת]] ו[[מועדי ישראל]] כימי מנוחה רשמיים, ובזאת ניתן לראשונה חותם רשמי בחקיקה לאופיה ה[[יהדות|יהודי]] של המדינה, מעבר לאמור ב[[מגילת העצמאות]] אשר אינה בעלת תוקף חוקי מחייב.
 
{{סחפ||סעיף 15|סעיף 15(ב)}} לפקודה ביטל את הוראות החוק שדורשות שימוש בשפה ה[[אנגלית]].
 
==לאחר קבלת הפקודה==
 
הפקודה הייתה הסדר זמני במהותו, שקבע הוראות זמניות. {{סחפ||סעיף 11}} לפקודה ממשיך לחול, ומכוחו מוסדרים עדיין דינים רבים על פי הסדרים חקיקתיים בריטים שטרם שונו על ידי הכנסת. כך, דיני ה[[שטר|שטרות]], [[דיני הנזיקין]], [[דיני הראיות]] ודינים רבים נוספים במדינת ישראל, עדיין נושאים את השם "פקודה" ומוסדרים על פי הסדר שהוא במקורו בריטי.
 
הסדרים אחרים בפקודה הוחלפו בחקיקה מיוחדת ומפורשת. כך, למשל, המוסדות שנקבעו בפקודה חלפו מן העולם זה מכבר. "פקודת המעבר לאספה המכוננת" הסדירה את המעבר בין מועצת המדינה הזמנית, שהיה בעיקרו גוף ממונה, לאספה המכוננת, שהייתה גוף נבחר. בסעיף{{סחפ||סעיף 3}} קבע החוק כי לאספה המכוננת יהיו כל הסמכויות שקבע החוק למועצת המדינה הזמנית. לאחר בחירת האספה המכוננת, ב-[[16 בפברואר]] [[1949]], התקבל [[חוק המעבר|חוק המעבר, התש"ט-1949]], אשר הפך את האספה המכוננת ל[[הכנסת|כנסת]].
 
==לקריאה נוספת==
משתמש אלמוני