הבדלים בין גרסאות בדף "פרקליטות המדינה"

נוספו 4,513 בתים ,  לפני שנתיים
 
'''המשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים עו"ד שלמה (מומי) למברגר'''
 
המשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים עוסק בתחום המשפט הפלילי, בנושאים בעלי השלכות רוחב משמעותיות ובהנחיה המקצועית הניתנת בתחום הפלילי לכלל היחידות הפליליות בפרקליטות: שבעת מחוזות הפרקליטות ויחידות המטה בחטיבה הפלילית: המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה, המחלקה הכלכלית, המחלקה לחקירות שוטרים, המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין, יחידת עררים, יחידת עיכוב הליכים ויחידת הסייבר. בנוסף, מנחה המשנה לעניינים פליליים גופי תביעה נוספים בתחום הפלילי. ​​​
 
תפקידיו של המשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים:
* '''קביעת יעדים ומדדים''' בתחום הפלילי '''והוצאת הנחיות מתאימות '''לכלל רשויות התביעה, האכיפה והחקירה בנושאים פליליים.
* '''כינוס פורומים מקצועיים '''בתחומים הבאים: תעבורה; עבירות גרם מוות ברשלנות (שלא בתאונות דרכים); עבירות מחשב וראיות דיגיטליות; חקיקה; סחר בבני אדם; עבירות נוער; שחיתות שלטונית; פסיכיאטריה; חומר חקירה וחסיונות; נפגעי עבירה; הבניית שיקול הדעת בענישה; חקירה והעדה של בעלי מוגבלות; עבירות מין; הגנה מן הצדק; סיגנט ואיכונים; הימורים באינטרנט; פיצויים לנאשם; הסדר מותנה.​  ​הפורומים משותפים ליחידות הפרקליטות, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, רשויות רווחה, שירות הביטחון הכללי, מחלקת ייעוץ וחקיקה פלילי במשרד המשפטים, ועוד.
* '''כינוס פורום מנהלי היחידות העוסקות בתחום הפלילי בפרקליטות''', לשם גיבוש מדיניות אכיפה אחידה.
* '''ייזום וליווי הליכי חקיקה פליליים.'''
* '''הנחייה מקצועית של גורמי אכיפה '''בהתאם לחוק ולפסיקה בנושאים בעלי משמעות רחבה ובתיקים פרטניים.
* '''ליווי תיקים פליליים מורכבים '''המתנהלים בחטיבה הפלילית וקבלת החלטות מתאימות.
* '''טיפול בעררים על סגירת תיקים בפרקליטות.'''
* '''מתן אישור להגשת כתבי אישום, בהם סמכות הטיפול הואצלה למשנה לעניינים פליליים מהיועץ המשפטי לממשלה''', למשל, הגשת כתבי אישום בעבירות חוץ; הגשת כתב אישום בעבירות ביטחון; הגשת כתבי אישום בעבירות מין בתוך המשפחה, תוך מתן תקופת התיישנות מיוחדת; הגשת כתב אישום נגד קטין, לאחר תום תקופת ההתיישנות; אישור מוקדם להגשת כתב אישום נגד נבחרי ציבור; ועוד.
* '''השתתפות בקבלת החלטות בתיקים פליליים רגישים''', ביחד עם היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה.
 
'''המשנה לפרקליט המדינה לעניינים אזרחיים עו"ד אורית קוטב.'''
'''המשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית עו"ד יהודה שפר'''
 
המשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית ​עומד בראש המטה לאכיפה כלכלית משולבת שהוקם בשנת 2010 בפרקליטות המדינה. מטרת העל של המטה לאכיפה כלכלית משולבת הינה להגביר את אפקטיביות האכיפה על ידי הפרקליטות, באמצעות חוליות אכיפה כלכלית במחוזות הפרקליטות, ובאמצעות הרפרנטים המקצועיים ביחידות הפרקליטות השונות.
 
תפקידיו של המשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית:
* מהווה מוקד ידע לכל יחידות הפרקליטות בתחומי האכיפה הכלכלית.
* גיבוש הנחיות מקצועיות בתחומי האכיפה הכלכלית. 
* תיאום פעילות הפרקליטות אל מול הגורמים המקצועיים במשטרת ישראל.
* הכשרת פרקליטים במסגרת השתלמויות מקצועיות בתוך הפרקליטות ומחוצה לה. 
* ניהול פורום מקצועי "חילוט ואכיפה כלכלית" אשר בו משתתפים כלל גופי האכיפה הכלכלית - פרקליטות, משטרת ישראל, רשות המיסים, הרשות לאיסור הלבנת הון, ועוד. 
* איסוף וניהול נתונים שוטף.
* ביצוע בקרה על פעילותן של חוליות האכיפה הכלכלית  ועל עמידת חוליות אכיפה כלכלית ביעדים ובמדדים שנקבעו בתוכנית העבודה.
* ליווי מקצועי של "תיקי דגל" הנוגעים לתחום האכיפה כלכלית המשולבת.
* ייזום וליווי של הליכי חקיקה בתחום אכיפה כלכלית. 
* פיתוח שיתוף הפעולה עם יחידות בפרקליטות ועם גורמים מחוץ לפרקליטות.
 
'''המשנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים עו"ד נורית ליטמן'''
 
המשנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים עוסק בתחום המשפט הפלילי בעבירות ובנושאים הנוגעים לביטחון המדינה, להם השלכות רוחב משמעותיות. בכלל זה אמון המשנה לתפקידים מיוחדים על האכיפה בעבירות נגד ביטחון המדינה ובליווי מקצועי בתיקים ביטחוניים רגישים, בשיתוף עם צה"ל ושירות הביטחון הכללי (שב"כ).
 
תפקידיו של המשנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים:
* ריכוז תחום עבירות הביטחון בפרקליטות המדינה וריכוז פעולות הפרקליטות מול מערכת הביטחון וצה"ל.
* ליווי והנחיה בחקירות ביטחוניות רגישות, וליווי תיקים רגישים שעניינם עבירות כנגד בטחון המדינה.
* קביעת מדיניות אכיפה בעבירות נגד ביטחון המדינה.
* ריכוז הטיפול בתחום העבירות שעניינן חופש הביטוי: במסגרת זו, מחליט המשנה לתפקידים מיוחדים לפתוח בחקירה פלילית בעבירות כגון: הסתה לאלימות ולטרור, הסתה לגזענות, העלבת עובד ציבור, הסתה להשתמטות, תמיכה בארגון טרור, ועוד. במקרים המתאימים מחליט המשנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים על הגשת כתב אישום או מחווה את דעתו בפני פרקליט המדינה ו/או היועץ המשפטי לממשלה.
* ליווי שירות הביטחון הכללי בסוגיות שונות הקשורות לפעילותו.
* ייזום וליווי הליכי חקיקה בתחומי הביטחון.
* ניהול צוות בין-משרדי לתיאום אכיפת החוק כלפי ישראלים ביהודה ובשומרון שהוקם בהחלטת ממשלה בשנת 1994.
* קבלת החלטות אם לפתוח בחקירה פלילית נגד חוקרי שב"כ, בגין תלונותיהם של נחקרים.
לצד תפקידיו אלו, מוביל המשנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים, מספר פרויקטים ניהוליים ארציים, עומד בראש מספר צוותי עבודה ומשמש כיו"ר ועדת האתיקה בפרקליטות המדינה.
 
===יחידות המטה===
67

עריכות