מאיר מלובלין – הבדלי גרסאות

מ
בוט החלפות: \1עיניים
מ (←‏תולדותיו: הגהה, , ניסוח. תיקון השם הוא ע"פ עיר הצדק ועוד)
מ (בוט החלפות: \1עיניים)
המהר"ם היה [[פלפול|פלפלן]], ודן רבות בדברי [[רש"י]] וה[[תוספות]], דייק בכל מילה מדבריהם וברוח זו כתב את חיבורו הגדול "מאיר עיני חכמים" שנדפס לאחר מכן בסוף כרכי ה[[תלמוד בבלי]] תחת השם "מהר"ם", בצמוד לפירושי ה[[מהרש"א]] ו[[המהרש"ל]] החל ממהדורת אמסטרדם [[ה'תקט"ו]]. פעמים רבות הוא מתווכח עמם על הבנת פירושי ה[[ראשונים]].
 
בפסיקה, נראה שהמהר"ם היה מאסכולת המתנגדים לקודיפיקציה שנכנסה בעקבות כתיבת ה[[שלחן ערוך]], והוא מציין בספר הפסקים שלו "שו"ת מהר"ם" כי אין לסמוך בעיניםבעיניים עצומות על פסקי [[המחבר]] וה[[רמ"א]] (ראה למשל סוף סימן יא). מאידך, וכנראה דווקא בגלל זאת, חש כבוד עמוק כלפי המהרש"ל, כפי שמתבטא רבות בפירושיו על הש"ס, וגם נכתב מפורשות בתשובותיו.
 
הוא צידד ב"כחא דהיתרא" והשתדל להקל במקום הצורך.