פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
הגהה, replaced: מלים ← מילים (2) באמצעות AWB
מוסיף על כך הרמב"ם פירוש והרחבה:{{הערה|1=מורה הנבוכים א, נט; בתרגום מיכאל שורץ}}
:התבונן אפוא בראשונה באי-רצונו (של ר' חנינא) וסלידתו להרבות בתוארי חיוב. התבונן גם שאמר במפורש שאילו השאירו אותנו לנהוג על-פי שׂכלינו גרידא לא היינו אומרים את התארים לעולם ולא היינו מוציאים מפינו דבר מהם, אלא רק מפני שההכרח חייב לפנות אל האנשים במה שיקנה להם מושג כלשהו, כמו שאמרו: דברה [[תורה]] כלשון בני אדם, לתאר להם את האל בשלמויותיהם. מטרתנו היא להיעצר אצל אותן אמירות ולא לכנותו בהן אלא רק בשעה שקוראים אותן בתורה.
:אולם מכיוון שבאו גם אנשי [[כנסת הגדולה]], והם נביאים, ותיקנו שתיאמרנה [שלוש המליםהמילים "הגדול הגִבור והנורא"] בתפילה - מטרתנו היא לומר אותן בלבד.
:רוח הדברים האלה היא, שהוא אמר במפורש ששני מיני הכרח הזדמנו-יחד לגרום שאנו אומרים אותן בתפילה. האחד שהן מופיעות בתורה והשני שהנביאים תיקנו להתפלל בהן. והנה, לולא ההכרח הראשון לא היינו מזכירים אותן, ולולא ההכרח השני לא היינו מוציאים אותן ממקומן, ולא היינו מתפללים בהן; בה בשעה שאתה ממשיך בתארים!