פתיחת התפריט הראשי

שינויים

*הפרש שערים גבוה יותר במשחקים בין הקבוצות בעלות השוויון
*שערי זכות רבים יותר שנכבשו במשחקים בין הקבוצות בעלות השוויון
*אם יש שוויון רק בין שתי נבחרות - אז הקבוצה בעלתשלרשותה יותר שערי החוץ הרבים יותרחוץ במפגשים בין הנבחרות.
 
אם יש עדיין שוויון יערך משחק בין הנבחרות באצטדיון נייטרלי. אם יידרש, במשחק זה יחולו [[הארכה]] ו[[דו-קרב פנדלים]].
230

עריכות